Høringer og innspill fra Scenekunstbruket:

Høringssvar Meld. St. 22 Kunstnarkår

Høringsnotat statsbudsjettet 2024

Høringsnotat til Statsbudsjettet 2022

Innspill til internasjonal strategi 2021

Høringsnotat til Statsbudsjettet 2021

Høringsuttalelse Meld. St. 18 2020-2021 Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Innspill til barne- og ungdomskulturmelding Norsk scenekunstbruk

Høringsnotat til Statsbudsjettet 2020

Høringsnotat til Statsbudsjettet 2019

Innspill til scenekunststrategien 2019

Innspill til kunstnermeldingen 2019

Vedlegg til kunstnermeldingen, notat om Musikkbruket

Høringsnotat til Statsbudsjettet 2018

Innspill til kulturmeldingen 2018

Innspill til statsbudsjettet 2017

Kulturutredningen 2014, høringsuttalelse fra Scenekunstbruket

Scenekunstbrukets unge stemmer – rapport etter pilot i 2012

Statsbudsjettet 2013 – innspill

Innspill, Dans i hele Norge Scenekunstbruket

Høringssvar fra Scenekunstbruket, Danse- og teatersentrum og NTO vedr. endring av forskrift om støtteordning for fri scenekunst

Kulturutredningen 2014 Scenekunstbruket