Høringer og innspill fra Scenekunstbruket:

Innspill til barne- og ungdomskulturmelding Norsk scenekunstbruk

Innspill til scenekunststrategien 2019

Innspill til kunstnermeldingen 2019

Vedlegg til kunstnermeldingen, notat om Musikkbruket

Innspill til kulturmeldingen 2018

Innspill til statsbudsjettet 2017

Kulturutredningen 2014, høringsuttalelse fra Scenekunstbruket

Scenekunstbrukets unge stemmer – rapport etter pilot i 2012

Statsbudsjettet 2013 – innspill

Innspill, Dans i hele Norge Scenekunstbruket

Høringssvar fra Scenekunstbruket, Danse- og teatersentrum og NTO vedr. endring av forskrift om støtteordning for fri scenekunst

Kulturutredningen 2014 Scenekunstbruket