2023-2026

EU-prosjekt: 3Place – Performing arts as the Third place for the young audience 

Prosjektet skal utforske og utvikle metoder for hvordan vi kan gjøre scenekunsten til et tredje sted for ungdom.
Les mer

EU-prosjekt: Teen Ambassadors Across Europe

Prosjektet utforsket bærekraftige og inkluderende metoder for å engasjere det unge publikummet, og utviklet nye samarbeidsmetoder mellom kunsterisk ledelse og de unge.
Les mer

EU-prosjekt: PUSH+

Prosjektet stimulerte til europeisk dialog rundt tematikker som var, og er, underrepresentert i scenekunst for det unge publikumet: hjem, mislykkethet og ulike kropper.
Les mer

EU-prosjekt: PUSH

Prosjektet stimulerte til europeisk dialog rundt tematikker som var, og er, underrepresentert i scenekunst for det unge publikumet: kjønn og seksuell identitet, migrasjon og overbeskyttelse.
Les mer

EU-prosjekt: T.E.E.N.

Prosjektet T.E.E.N. hadde et ambisiøst mål skape større interesse for scenekunst blant ungdom i alderen 10–19 år.
Les mer

2016 - 2021

Iris: snakk om scenekunst

Iris var en nettressurs laget for å utvikle barn og unges refleksjon rundt scenekunst.
Les mer

Scenekunsten og de unge

Dette er den største samlingen tekster om scenekunst for barn og unge som noen gang er utgitt i Norge. Antologien er laget i forbindelse med Scenekunstbrukets 20-årsjubileum i 2014.
Les mer