Målet med prosjektet var å legge til rette for mer engasjerende og inkluderende teateropplevelser og styrke de unges stemme i den offentlige samtalen om kunst.  Hvordan kan vi drive publikumsutvikling for ungdom på ikke-kommersielle kunstuttrykk?  Hvordan kan vi skape et aktivt og kritisk ungdomspublikum for samtidens scenekunst? 

Prosjektet engasjerte bredt, og styrket unge menneskers posisjon i scenekunsten som publikum, kritikere og premissleverandører. TEEN utviklet noen konkrete samtalemetoder, blant annet Kitchen Table talk som har blitt mye brukt. Prosjektet ble videreutviklet med TEEN2: Teen Ambassadors Across Europe, som du kan lese mer om her. 

Prosjektet var støttet av Kreativt Europa. Partnerne var Segnia d’Infanzia fra Italia, Teatercentrum i Danmark, Norsk Scenekunstbruk og Universitetet i Lisboa, Portugal