Målet med prosjektet var å legge til rette for mer engasjerende og inkluderende teateropplevelser og styrke de unges stemme i den offentlige samtalen om kunst. Teen Ambassadors Across Europe var en forlengelse og videreutvikling  av EU-prosjektet TEEN (Theatre European Engagement Network) som du kan lese mer om her.  

Prosjektet utviklet verktøy som programmerere kan bruke i sin virksomhet, blant annet med å utvikle en gruppe TEEN-ambassadører. Ambassadørenes rolle var å representere sine jevnaldrende i diskusjonen med kunstneriske ledere om hva de ønsker se på scenen og til å spre opplevelser med scenekunst til sine jevnaldrende. Prosjektet videreutviklet også Kitchen Table-formatet som ble laget i det første TEEN-prosjektet. 

Prosjektet var støttet av Kreativt Europa. Partnere var Norsk scenekunstbruk, Segna d’Infanzia i Italia, Teatercentrum i Danmark, Krokusfestivalen i Belgia, Fundació Bancària “la Caixa” i Spania og Dialogue – The Community Performance Network fra Storbritannia. 

Prosjektet har gått inn i en tredje periode, uten Scenekunstbruket som partner.