Målet med prosjektet var å utfordre våre egne praksiser og arbeid rundt hvilke historier som blir fortalt fra scenen. Hva kunne samarbeidspartnerne og kunstnere lære av hverandre når det gjelder å ta risiko, og skiller praksisen i de ulike landene seg fra hverandre? PUSH koblet kunstnere fra alle fem land, og varte fra 2019-2022. 

Prosjektet inneholdt kunstneriske laboratorier, festivalbesøk, nettverksmøter, offentlige arangementer, en webside og en dokumentarfilm. Kunstnerne fikk utforske sitt eget kunstnerskap i internasjonalt perspektiv, også gjennom covid-årene.  

Prosjektet var støttet av Kreativt Europa. Partnere i prosjektet var Imaginate fra Skottland, Aaben Dans fra Danmark, Culturcentruum Hasselt / Krokusfestival fra Belgia, Scenekunstbruket fra Norge, The Ark fra Irland og assosiert partner BICT Fest – Bangkok International Children’s Festival fra Thailand.