Ved hjelp av bilder og andre assosiasjonsmetoder ble barna guidet gjennom en måte å tenke og reflektere over scenekunsten de hadde opplevd. Barna kunne også skrive sine egne tekster og fikk også tilgang på referansemateriale og tekster som andre andre unge i Norge, Danmark, Sverige og på Færøyene har skrevet. 

Partnere var Scenekusntbruket fra Norge, Teatercentrum i Danmark, Riksteatern i Sverige og Listaleypurin fra Færøyene. Mitt Iris startet i 2016, og nettsiden avviklet i 2021.