Scenekunstbruket setter profesjonell scenekunst for et yngre publikum på dagsorden. Vi er medlem i nettverk og foreninger der vi har mulighet for å jobbe for bedre kunstnerøkonomi og kunstnerisk vekst. Vi har kontakt med Kulturdepartementet, Kulturtanken og Kulturdirektoratet, politikere, arrangører (blant annet fylkeskommuner), bransjeorganisasjoner, fagforeninger, utdanningsinstitusjoner og scenekunstnere. 

Vi leverer hvert år innspill til statsbudsjettet og til ulike stortingsmeldinger som er relevante for feltet, arrangerer fagarrangement med politiske tematikker, og deltar på ulike kulturpolitiske arenaer. I tillegg leverer Scenekunstbruket oppdatert statistikk og tall for vår virksomhet til Kulturdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Vi løfter også kompetansen om norsk scenekunst til våre internasjonale nettverk, slik at de kan jobbe politisk for å styrke kunstfeltene i sine land. 

Relaterte nyheter

14. desember, 2023

Høringssvar: Kunstnarkår

Les mer

14. august, 2023

Den store kulturdebatten

Les mer

29. juni, 2022

Arrangørstøtte som fungerer

Les mer

19. februar, 2021

Scenekunstbruket deler ut 7.5 millioner til mer scenekunst for barn og ungdom

Les mer