Oppføringer av Elin

Sees vi i Fjaler?

I år er Unge stemmer 10 år, og for første gang skal en ungdomsredaksjon fra Unge stemmer dekke teaterfestivalen i Fjaler.

Med oss som mentor for ungdommene har vi Runa Borch Skolseg, dramatiker, kritiker og forfatter.

Scenekunstbruket på ITAC6

Fredag 2. september ønsker vi, sammen med Kloden teater, deltakerne på den internasjonale konferansen «ITAC6: art as a catalyst for change» velkommen hit til Kabelgata.

Arrangørstøtte som fungerer

Vi har sammen med Norske kulturhus lest rapporten «Mobilisering for mobilitet. Formidling av fri scenekunst (2022)» med stor interesse, og den gir en en god beskrivelse av utfordringene. Én av konklusjonene i rapporten er at det er behov for et formidlingsnettverk for fri scenekunst i Norge hvor arrangørene blir satt i stand til å få tilgang til en programmeringsøkonomi og programmeringskompetanse. Her forklarer vi at det allerede finnes et eksisterende virkemiddelapparat som får statlige midler – Scenekunstbrukets formidlingsordning er fiks ferdig til bruk direkte til kulturhusene og deres publikum i alle målgrupper.

Heddadagene: Ulike kropper i scenekunsten

Hvordan påvirker mangelen på mangfold av ulike kropper i scenekunsten publikum?

Hvordan kan vi åpne opp for nye perspektiver og oppfatninger, der ideer og praksiser om ulike kropper blir strukket og utfordret?
Bli med på fagarrangement 13. juni.

Gulljerven 2021

2020 og 2021 har vært et tøft år for aktører på scenekunstfeltet, og derfor er det desto viktigere å feire skikkelig! Nominasjonene skal komme fra dere selv, fra feltet, og vi oppfordrer alle til å tenke bredde og mangfold når dere nominerer.  Prisen deles ut under årets Showbox, den første uken i desember.

Kunst som samtalerom om kjønn og identitet

I 2017 jobbet Mari Bø med hvordan fortellinger om kjønn og seksuell identitet kan utforskes i scenekunst for et ungt publikum i Kreativt Europa-prosjektet vårt PUSH. Nå er Bø aktuell med prosjektet ERROR:gender.