Oppføringer av Elin

Nominerte til Gulljerven 2022

Vi fikk inn mange gode forslag til årets Gulljerven, og det er oss en stor glede å offentliggjøre årets nominerte. De innkomne forslagene er behandlet av en komite, og utvalget av nominerte er oversendt årets jury som består av Bernt Bjørn, skuespiller, regissørKristin Sundelin, fagansvar scenekunst DKS Troms og FinnmarkTony Tran, danser, koreografKatja Lindeberg, skuespiller, […]

Scenekunstbruket leder nytt EU-prosjekt

Etter å ha deltatt i 4 EU-prosjekt som partner har vi nå tatt steget opp til å lede et prosjekt. Våren 2022 søkte vi Kreativt Europa om midler til et treårig prosjekt, og nå har vi blitt innviet støtte. Vi er glade og opprømte, og gleder oss til å komme i gang. Sammen med Junges Ensemble Stuttgart i Tyskland, Divadlo Drak i Tsjekkia samt lokalt tilknyttet partner Kloden teater, skal vi se på scenekunsten som det tredje stedet for det unge publikummet.

Sees vi i Fjaler?

I år er Unge stemmer 10 år, og for første gang skal en ungdomsredaksjon fra Unge stemmer dekke teaterfestivalen i Fjaler.

Med oss som mentor for ungdommene har vi Runa Borch Skolseg, dramatiker, kritiker og forfatter.

Scenekunstbruket på ITAC6

Fredag 2. september ønsker vi, sammen med Kloden teater, deltakerne på den internasjonale konferansen «ITAC6: art as a catalyst for change» velkommen hit til Kabelgata.

Arrangørstøtte som fungerer

Vi har sammen med Norske kulturhus lest rapporten «Mobilisering for mobilitet. Formidling av fri scenekunst (2022)» med stor interesse, og den gir en en god beskrivelse av utfordringene. Én av konklusjonene i rapporten er at det er behov for et formidlingsnettverk for fri scenekunst i Norge hvor arrangørene blir satt i stand til å få tilgang til en programmeringsøkonomi og programmeringskompetanse. Her forklarer vi at det allerede finnes et eksisterende virkemiddelapparat som får statlige midler – Scenekunstbrukets formidlingsordning er fiks ferdig til bruk direkte til kulturhusene og deres publikum i alle målgrupper.

Heddadagene: Ulike kropper i scenekunsten

Hvordan påvirker mangelen på mangfold av ulike kropper i scenekunsten publikum?

Hvordan kan vi åpne opp for nye perspektiver og oppfatninger, der ideer og praksiser om ulike kropper blir strukket og utfordret?
Bli med på fagarrangement 13. juni.