Tester formidlingsordning med kulturhus 

I 1994 begynte reisen som en formidlingsordning for scenekunst, og har siden 2001 inkludert arrangører i Den kulturelle skolesekken. I jubileumsåret ønsker vi å ta dette et skritt videre og se på mulighetene som finnes i denne ordningen. Vi har derfor etablert et samarbeid med Norske kulturhus for å gjennomføre et pilotprosjekt som gir flere unge tilgang på profesjonell dans og teater.  

I piloten inviterte vi kulturhus til å gå sammen og danne turnéslynger, der honorar og reiseutgifter til en turné enten høsten 2024 eller våren 2025 vil dekkes av Scenekunstbruket.  

Til sammen 16 kulturhus får arrangørstøtte til å gjennomføre turnéer med scenekunst for de unge!

Det var overveldende respons på turnépiloten vi lanserte tidligere i vår; hele 52 hus fra hele landet søkte om å få arrangørstøtte fra oss. Dette bekrefter at landet ønsker mer scenekunst, når interessen fra kulturhusene har vært så stor. Vi har valgt ut tre slynger; fra Finnmark og Troms i nord, til Agder i sør og Vestland i vest.

Dette er en feiring av Scenekunstbruket 30 år, men også av scenekunsten for det unge publikummet og av norske kulturhus som ønsker scenekunst til barn og ungdom i sitt lokalmiljø.

Vi tar festen ut i landet

For å få møte venner, kollegaer og scenekunstfelt fra hele landet har vi vært så heldige at vi får invitere til en liten skål på flere festivaler fra nord til sør. Vi inviterer derfor på en liten jubileumsskål på Stamsund teaterfestival, og på Markedet for Scenekunst. Sees vi er?

Satser på Unge stemmer

For 12 år siden startet vi nettstedet Unge stemmer, og i år satser vi ekstra på scenekunstkritikk med ungdom. Nettsiden har fått ny og fresh look, og vi etablerer flere ungdomsredaksjonen rundt i landet. Vi er også i gang med helårsredaksjoner.

En av inspirasjonene til Unge stemmer var prosjektet Talking shop under Stamsund teaterfestival, så det er ekstra hyggelig at vi nå får en lokal redaksjon under årets festival. En liten redaksjon av ungdomsskoleelever kommer til å følge festivalen, og på lørdag kan du høre om deres opplevelser i en kjøkkenbordsamtale sammen med scenekunstkritiker Anette Therese Pettersen.

Opp mot Heddadagene kommer ungdom til å skrive og filme, og 13. juni inviterer de dere til uformell kjøkkenbordsamtale i Bikuben på Det norske teatret, der det er de som leder samtalen og setter premissene.

Sammen med tidsskriftet Jaja og Framtida.no skal vi samarbeide om å publisere scenekunstkritikk, skrevet av ungdom. Samarbeidet kom i stand etter et kritikkseminar i Fjaler, våren 2024. Samarbeidet med teaterfestivalen i Fjaler og Marked for musikk, som i år er i kulturhovedstaden Bodø, kommer også til å fortsette.

Jubileumsfest

Scenekunstfeltet, venner og samarbeidspartnere er invitert til stor jubileumsfest i mai. Da vi fylte 20 år ga vi ut boka Scenekunsten og de unge og så på den fantastiske historien til Scenekunstbruket og scenekunstfeltet barn og unge. Da vi fylte 25 feiret vi scenekunstnerne og feltet med å opprette Gulljerven. Som 30-åringer flest feirer vi altså oss selv i år, ordningen som er vår opprinnelse og utvider arbeidet med å gi unge en stemme i scenekunstfeltet. Og innimellom spør vi oss selv; hva Scenekunstbruket skal og bør være de neste 30 årene?