En av inspirasjonene til Unge stemmer var prosjektet Talking shop under Stamsund teaterfestival, så det er ekstra hyggelig at vi nå får en lokal redaksjon under årets festival. En liten redaksjon av ungdomsskoleelever kommer til å følge festivalen, og på lørdag kan du høre om deres opplevelser i en kjøkkenbordsamtale sammen med Anette Therese Pettersen.

Hvem snakker og skriver om scenekunst – på hvilke måter? Hva slags kritikk og kritisk praksis passer for ungdom?

Scenekunstkritiker og stipendiat hos Kulturtanken/Universitetet i Agder, Anette Therese Pettersen er i ferd med å ferdigstille en doktorgradsavhandling hvor hun undersøker en affektiv og performativ tilnærming til kritikk for unge – nærmere bestemt: for unge som opplever scenekunst gjennom Den kulturelle skolesekken. Under Stamsundfestivalen har Pettersen jobbet med en gruppe ungdommer som deltar i Scenekunstbrukets Unge Stemmer, hvor ungdommene selv har valgt hvordan de vil respondere på kunsten de har opplevd.

I denne samtalen vil Pettersen gi en kort innføring i noen av sine forskningsfunn, og bruke dette som inngang til en samtale som både tar for seg Unge Stemmer og ser mer overordnet på hva kritikk kan være og hva slags kritiske praksiser som kan være relevante for ungdom.

I etterkant av samtalen vil det også finne sted en markering av at Scenekunstbruket fyller 30 år.

Tid: Lørdag 1. juni kl 10:00
Sted: Velferden, Stamsund
Gratis