Piero Issa (Bergen. Produsent, koreograf og danser, bl.a med  Historias, Absence og Issas Dance Company)
2023-2024 
(Foto: Thor Brødreskift)

Claire de Wangen (Oslo. Regissør og kunstnerisk leder deWangen-produksjoner)
2024-2025  
(Foto: Morten Bendiksen)

Jørgen Greiner (Drammen. Arrangør for DKS Buskerud, fagansvarlig scenekunst vgs og Kulturdråpen)
2024-2025 
(Foto: Buskerud DKS)

Hawa Janlo (Oslo og Bergen. Danser og skuespiller)
2024-2025 
(Foto: Tale Hendnes)

Yngvild Aspeli (Stamsund. Regissør og kunstnerisk leder Plexus Polaire og Figurteatret i Nordland)
2024-2025 (varamedlem) 
(Foto: Kristin Aafløy Opdan)

Om juryen

Juryen skal bestå av 4 til 5 personer satt sammen på grunnlag av sin kompetanse. Juryen skal samlet ha bred faglig kompetanse, der flere også har erfaring fra scenekunst for barn og unge. Det skal etterstrebes at tilhørighet fra ulike deler av det norske scenekunstfeltet er representert, både skapende og utøvende kunstnere innen flere sjangre, samt fra formidlingssiden. Akademia, bransjemedia/kritikere og andre deler av feltet kan være representert. Det skal også etterstrebes balanse og representasjon ift kjønn, alder, geografi, etnisk og kulturell bakgrunn, funksjonsvariasjoner, og profesjonelt virke og bakgrunn. 

Juryen skal være en vurderingsinstans som velger vinnere av Gulljerven-prisen. Juryen fungerer helt uavhengig fra komitéen. Det er Norsk scenekunstbruk som eier og drifter Gulljerven, og som er Gulljervens komité.

Gulljervens formål er å hedre profesjonelle aktører som jobber med scenekunst for et ungt publikum, både de synlige aktørene og de delene av feltet som normalt ikke får så mye oppmerksomhet. 

Retningslinjer for Gulljerven

Detaljert informasjon om nominasjonsprosessen og juryens retningslinjer og arbeid kan leses her

Last ned