For 30 år siden ble Norsk scenekunstbruk grunnlagt som en formidlingsordning for scenekunst. Nå, tre tiår senere, markerer vi oppstarten med et pilotprosjekt som vil gjøre scenekunsten enda mer tilgjengelig. 

Tester formidlingsordning med kulturhus 

I 1994 begynte reisen som en formidlingsordning for scenekunst, og har siden 2001 inkludert arrangører i Den kulturelle skolesekken. I jubileumsåret ønsker vi å ta dette et skritt videre og se på mulighetene som finnes i denne ordningen. Vi har derfor etablert et samarbeid med Norske kulturhus for å gjennomføre et pilotprosjekt som gir flere unge tilgang på profesjonell dans og teater.  

I piloten inviterer vi kulturhus til å gå sammen og danne turnéslynger, der utgiftene til en turné enten høsten 2024 eller våren 2025 vil dekkes av Scenekunstbruket.  

Etablert infrastruktur 

Gjennom pilotprosjektet ønsker vi å vise hvordan eksisterende infrastruktur og systemer kan samhandle for å øke tilbudet av scenekunst til det unge publikummet over hele landet. Rapporten Mobilisering for mobilitet(2022), peker nettopp på muligheten for samarbeid mellom aktører som bl.a. kulturhusene og Scenekunstbruket. 

Når vi feirer 30 år føltes det naturlig å gå tilbake til utgangspunktet, og trekke fram formidlingsordningen som startet det hele. Dette har vist seg å være en treffsikker måte å formidle scenekunst på, uavhengig av målgruppe, forteller daglig leder i Scenekunstbruket; Tine Valavuo Tyldum. –  Piloten er et engangsprosjekt i anledning jubileet, men vi håper det kan inspirere til en arrangørstøtteordning for scenekunst hos kulturhusene på lik linje med den vi har for Den kulturelle skolesekken. 

Økonomisk gunstig 

Formidlingsordningen vår er effektiv og økonomisk gunstig for både kunstnere og arrangører. Ved å kvalitetsvurdere forestillinger, fastsette priser og gjøre dem synlige i vårt system, forenkler vi prosessen for arrangørene.  

Scenekunst av høy kvalitet for barn og unge er rett og slett mangelvare på kulturhusene i Norge, sier Nina Hodneland, daglig leder for Norske kulturhus. – At vi nå skal få være med å feire Scenekunstbrukets 30-års jubileum ved å dele forestillinger med hele landets barn og unge er fantastisk. 

Scenekunstbrukets formidlingsordning gir arrangørene i nettverket et økonomisk insentiv til å velge kvalitet. Gjennom å programmere forestillinger fra vårt repertoar får de deler av utgiftene refundert, og disse midlene blir øremerket innkjøp av scenekunst det påfølgende året. På denne måten skapes et økosystem som stimulerer til økt etterspørsel og gir insentiv til å velge gode forestillinger fra det frie scenekunstfeltet, til glede for publikum.  

Søknadsfrist: 20. mars, les mer og send inn søknad hos Norske Kulturhus

Bildene er eksempler fra Scenekunstbrukets repertoar.

Kulturhusene kan velge fra hele Scenekunstbrukets repertoar av forestillinger som er tilgjengelige i perioden.

Varm melk med Honning – Maiken Schjøll Frisch. Foto: Gaurav Madan. Vinner av Heddaprisen for beste ungdomsforestilling 2023. 

Lavaskogen – Ingri Fiksdal. Foto: Simen Thornquist.  

Se hele repertoaret her