SCENEKUNSTBRUKETS REPERTOAR

Scenekunsbruket tilbyr et variert repertoar med teater og dans av høy kvalitet, for barn og unge i aldersgruppen 0-20 år. Les mer om repertoaret og utvelgelsen av forestillinger under Om oss.

Forestillinger som er tilgjengelige for turné.