En fysisk og visuell scenekunstopplevelse – en heftig symbiose mellom dans, parkour, teknologi og media.

To parkourutøvere balanserer på et massivt byggverk av rør og «clamps». De må forhandle vekt og tyngde, finne grep eller hjelpe hverandre. De tar risiko, blir røde og slitne, sitter på vagle, klatrer, balanserer – eller faller. Multipliserende algoritmer, iscenesatte identiteter, spill, spor og overvåkning – alt blir flytende og flyktig. Inntil parkourens baner forskyver oss tilbake igjen, til utøverne, de virkelige kroppene og hva de utrolig nok kan utrette.

Live projeksjoner av video og lys skaper uventa overganger mellom ulike lag av tid og virkelighet. Det gir en opplevelse av forskyvning, som forsterkes av det elektroniske lydbildet. Hvordan vi som mennesker påvirkes og blir påvirket av synlige og usynlige nettverk – slik forestillingen også spør hva det betyr å bryte med fastlagte mønstre. Parkouren viser ekstrem fysikk, men med minimalistisk tilnærming. Den både overvelder og gleder – vi gjenkjenner risikoen i egen kropp, men også leken.

Forestillingen har en fleksibel teknisk løsning og kan vises i scenerom, på stedsspesifikke steder og utendørs.

Samprodusenter: Dansens Hus, DansiT, Dansens Hus, Bærum Kulturhus/Sprang
Støttet av: Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, Oslo kommune, SPENN, Kulturrådet, Viken fylkeskommune.

Workshop:
1

Kommentarer til workshop:
Vi holder workshops i parkour i scenografien. Parkour for ny begynnere og/eller parkour for dansere. Vi holder også workshops i partnerarbeid, lyfte teknikk duett arbeid. Og danse akrobatikk + gulvarbeid.

Maks kapasitet:
500

Varighet:
50

Publikumsplassering:
Publikum plasseres i amfi, eller på en side.

Opprigg:
180

Nedrigg:
60

Rom- eller arealspesifikasjoner:
Vi kan spille i blendede rom, gjerne site-spesifiks. Tradisjonelle scenerom. Gymsaler, aulaer som oppfyller størrelses kravene. Vi kan også spille tilpassede utendørsversjoner av forestillingen.

Må blendes:
1

Scene dimensjoner:
10x8x4

Antall teater teknikere som kreves:
6

Krever lysutstyr:
4 fresneller på stativer eller i tak rigg. 3 ledkanner på gulv må leies. Vi medbringer prosjektor, musikkutstyr, analogmikser, 2 laptoper(lys og video). Høyttalere. Hvis vi er på scene/teater/kulturhus bruker vi PA som scenen/teatret har.

Nikolai Arnesen
Utøver, Annet

Tommy Jansen
Utøver, Komponist

Carl Nilssen Love
Scenografi

Antero Hein
Kunstnerisk ansvarlig, Koreograf, Lysdesign, Kostyme, Produsent, Foto/animasjon/film, messages.technician

Severin Romer Iversen
Danser, Utøver

Grunnpris A
33660

Grunnpris B
35460

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
5

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Antero Hein
anterohein@gmail.com
97875132