Fra 2024 har Scenekunstbruket fått tre flotte nye styremedlemmer, som alle er valgt for 2 år.

Styreleder Vidar Thorbjørnsen og varamedlem Tony Tran var ikke på valg. Kjell Arthur Helmersen og Arnhild Staal Pettersen har tatt gjenvalg for 2 år. Vi er glade for å ha et så godt og kompetent styre!

Freddy André Øvstegård (styremedlem)

Freddy er SVs stortingsrepresentant fra Østfold og er leder i arbeids- og sosialkomiteen. Freddy har sittet på Stortinget siden 2017, da han ble valgt inn som den yngste av alle representantene. På Stortinget har han tidlige vært med i familie- og kulturkomiteen, kontroll- og konstitusjonskomiteen og utdanningskomiteen. 

Lill Carin Jacobsen (styremedlem)

Lill Carin er fagleder i Den kulturelle skolesekken, samt fagansvarlig for visuell kunst i VGS i Buskerud (tidligere enhetsleder i DKS Viken). Hun har blant annet studert kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.

Kari Ramnefjell (vara)

Kari er teatersjef på Unge Viken Teater, og har tidligere vært daglig leder og skuespiller i Teater Joker. Etter å ha fullført utdannelsen som skuespiller, tilbrakte hun flere år ved det anerkjente The Arches Theatre i Glasgow. 

Vi takker derfor Hilde Vistnes og Katrine Strøm for den strålende innsatsen de har gjort i styret.

Valgkomiteen har bestått av Pia Holden, leder, Øyvind Sunde Høstaker og Cecilie Grydeland Lundsholt.

Scenekunstbrukets styre

Vårt styre består av styreleder, fire styremedlemmer og to vara.

Se hele vårt styre her