Forestillingen er på turne i Den kulturelle skolesekken i Akershus og på deres hjemmesider kan vi lese:

Flytende landskap er en blanding mellom installasjon og performancekunst.

Sakte forvandler de fire danserne skolebygget ved å bevege seg med, oppå og gjennom nesten 1000 meter med lianer. Lianene skaper skape midlertidige skulpturer, dekker store områder, og vil på hver skole tilpasses bygget – både innendørs og utendørs.  Flytende Landskap foregår i fellesarealene på skolen, tilgjengelig for alle. I tillegg får femte og andre klasse være med litt ekstra i arbeidet med å transformere skolen med lianene. Elever og lærere velger selv om de vil være tilskuere eller deltakere i prosjektet.

DKS Akershus

Landing sier selv:

Lianene er inspirert av ytre landskap (natur) og indre landskap (kropp).

Gjennom Flytende landskap vil vi komme i kontakt med publikummere som ikke selv velger å oppsøke samtidsdans. Vi ønsker å bevisstgjøre, kommentere, påvirke og utfordre den aktiviteten som normalt finner sted i de offentlige rommene vi realiserer prosjektet i. Videre utforsker vi grensene mellom kunst og virkelighet, prosess og forestilling.

Landing.no

Når barna ankommer skolen er allerede kompaniet på plass og har transformert omgivelsene med pølsene. Flytende landskap skjer på skolen og rundt elevene hele dagen, der barna selv medvirker i 45 minutter.

Flytende landskap er ikke en del av Scenekunstbrukets repertoar, men i prosessen med å vurdere forestillinger så reiser kunstnerisk råd ut til forestillinger slik som dette for å se dem sammen med målgruppen.