Kunstnerisk råd

Kunstnerisk råd er en vurderingsinstans som ved sin rådgivende funksjon skal bidra til å ivareta og styrke kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet for forestillinger som inngår i Scenekunstbrukets repertoar. I tillegg skal kunstnerisk råd skal vurdere søknader om tilrettelegging av scenekunstforestillinger for turné og gjenopptakelse, samt fordele midler satt av til dette formålet i samarbeid med Scenekunstbruket.

Kunstnerisk råd oppnevnes av daglig leder i samråd med Scenekunstbrukets styre, og består i dag av syv personer satt sammen på grunnlag av sin kompetanse. Kunstnerisk råd skal samlet ha en bred faglig kompetanse. Medlemmene av kunstnerisk råd sitter normalt i 3 år av gangen. Faglig rådgiver i Scenekunstbruket Guri Birkeland har ansvar for arbeidet som gjøres i Kunstnerisk råd.

Kunstnerisk råd 2020

Anette Storli Andersen

Har doktorgrad i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo (2010). Hun har jobbet som forsker og som rådgiver i kulturformidling ved Møre og Romsdal fylkeskommune og var der programansvarlig for Den kulturelle skolesekken i fylket. I dag er hun ansatt som Ibsenformidler/koordinator i Skien Kommune.

Belinda Braza

Belinda Braza er koreograf og ved Det Norske Teatret og i den kunstneriske styringsgruppen for Rommen scene. I tillegg er hun kunstnerisk leder for Bikubekveld og Bikubebarn, samt fagkoordinator for Bevegelsesfaget ved Det Multinorske. Hun har koreografert flere store forestillinger som Utafor, Peer Gynt, Lazarus (Det Norske Teatret), Spelet om Heilag Olav på Stiklestad, Ulven (Nationaltheatret), Tordenskjold (Trøndelag Teater) m.m. Gjennom B-Braza productions har hun har produsert fire helaftens forestillinger; Fear Infection (2010), I am us (2012), Legacy (2013), Survival (2017). I 2020 er hun aktuell med bl.a regi på Heddaprisen og koreografi på Tolvskillingsoperaen og Vårløysing.

Lina Killingdalen

Har dramaturgiutdannelse fra Århus Universitet og er utdannet dramapedagog fra Høgskolen i Oslo. Hun jobber som frilans dramapedagog, instruktør, prosjektleder og dramaturg med base i Tromsø, der hovedfokuset hennes er teaterarbeid for, med og av barn og unge.

Magnus Myhr

Utdannet dansekunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo, BA moderne og samtidsdans (2007), med videreutdanning fra Movement Research Center i New York og The Edge i Los Angeles. Han har jobbet som utøver i det prosjektbaserte feltet innen dans, performance og teater, og ved institusjoner som Riksteatret, Trøndelag Teater, Nationaltheatret og Carte Blanche. I 2014 satte han opp soloforestillingen JEG SATT PÅ EN STEIN OG SÅ UTOVER HAVET. Myhr har sittet i styret i Norske Dansekunstnere fra 2009-2014.

Tor Christian F. Bleikli

Utdannelse fra bl.a. Bergen Teaterskole, Universitetet i Bergen og videreutdanning ved Mimecentrum i Berlin. Han debuterte som skuespiller ved Bergen Komediateater i 1995, og har siden den gang også hatt flere oppdrag for Den Nationale Scene, Nordland Teater, Hordaland Teater, Agder Teater, Radioteatret, Rogaland Teater m.fl. Bleikli er fast medlem og daglig leder av kompaniet Transiteatret-Bergen (Tt-B).

Kim Atle Hansen

Utdannet dramatiker fra Khio (2003) og skuespiller fra Akademi for Scenekunst (2006). Jobber som skuespiller og dramatiker i det frie feltet og i tilknytning til institusjonsteatre, samt regissør for egne prosjekt. Har turnért med DKS som skuespiller, tekniker og produsent/kunstnerisk ansvarlig. Av utvalgsarbeid kan nevnes Underutvalg for scenetekst i Kulturrådet (2009-2013), Faglig utvalg for teater i Kulturrådet (2016-dd) og Det Dramatiske Råd i Dramatikerforbundet (2015-dd).

Søknader:

Ønskes forestillinger vurdert for Scenekunstbrukets repertoar må søknadskjema fylles ut og sendes inn innen søknadsfristen.

Søknadskjema finner du her.

Søknadsfrister for våren 2020:

5. mars
14. mai

 


Har du spørsmål kontakt oss på guri(a)scenekunstbruket.no.