Kunstnerisk råd

Kunstnerisk råd er en vurderingsinstans som ved sin rådgivende funksjon skal bidra til å ivareta og styrke kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet for forestillinger som inngår i Scenekunstbrukets repertoar. I tillegg skal kunstnerisk råd skal vurdere søknader om tilrettelegging av scenekunstforestillinger for turné og gjenopptakelse, samt fordele midler satt av til dette formålet i samarbeid med Scenekunstbruket.

Kunstnerisk råd oppnevnes av daglig leder i samråd med Scenekunstbrukets styre, og består i dag av syv personer satt sammen på grunnlag av sin kompetanse. Kunstnerisk råd skal samlet ha en bred faglig kompetanse. Medlemmene av kunstnerisk råd sitter normalt i 3 år av gangen. Faglig rådgiver i Scenekunstbruket Guri Birkeland har ansvar for arbeidet som gjøres i Kunstnerisk råd.

Kunstnerisk råd 2021

Belinda Braza

Belinda Braza er koreograf og ved Det Norske Teatret og i den kunstneriske styringsgruppen for Rommen scene. I tillegg er hun kunstnerisk leder for Bikubekveld og Bikubebarn, samt fagkoordinator for Bevegelsesfaget ved Det Multinorske. Hun har koreografert flere store forestillinger som Utafor, Peer Gynt, Lazarus (Det Norske Teatret), Spelet om Heilag Olav på Stiklestad, Ulven (Nationaltheatret), Tordenskjold (Trøndelag Teater) m.m. Gjennom B-Braza productions har hun har produsert fire helaftens forestillinger; Fear Infection (2010), I am us (2012), Legacy (2013), Survival (2017). I 2020 er hun aktuell med bl.a regi på Heddaprisen og koreografi på Tolvskillingsoperaen og Vårløysing.

Lina Killingdalen

Har dramaturgiutdannelse fra Århus Universitet og er utdannet dramapedagog fra Høgskolen i Oslo. Hun jobber som frilans dramapedagog, instruktør, prosjektleder og dramaturg med base i Tromsø, der hovedfokuset hennes er teaterarbeid for, med og av barn og unge.

Huy Le Vo

Scenekunstner med bred erfaring fra danse- og teaterfeltet. Utdannet skuespiller fra Akademi for scenekunst i Fredrikstad i 2007. Han har arbeidet utøvende, medskapende, skapende og kuraterende i det prosjektbaserte scenekunstfeltet og som skuespiller ved en rekke institusjonsteatre. Som utøver og prosjektskaper har han turnert med en rekke forestillinger i den kulturelle skolesekken. Sammen med skuespiller Rebekka Nystabakk driver han det kunstneriske felleskapet Rebekka/Huy.

Tor Christian F. Bleikli

Utdannelse fra bl.a. Bergen Teaterskole, Universitetet i Bergen og videreutdanning ved Mimecentrum i Berlin. Han debuterte som skuespiller ved Bergen Komediateater i 1995, og har siden den gang også hatt flere oppdrag for Den Nationale Scene, Nordland Teater, Hordaland Teater, Agder Teater, Radioteatret, Rogaland Teater m.fl. Bleikli er fast medlem og daglig leder av kompaniet Transiteatret-Bergen (Tt-B).

Kim Atle Hansen

Utdannet dramatiker fra Khio (2003) og skuespiller fra Akademi for Scenekunst (2006). Jobber som skuespiller og dramatiker i det frie feltet og i tilknytning til institusjonsteatre, samt regissør for egne prosjekt. Har turnért med DKS som skuespiller, tekniker og produsent/kunstnerisk ansvarlig. Av utvalgsarbeid kan nevnes Underutvalg for scenetekst i Kulturrådet (2009-2013), Faglig utvalg for teater i Kulturrådet (2016-dd) og Det Dramatiske Råd i Dramatikerforbundet (2015-dd).

Eli-Berit Lillesæter

Grunnfag i filmhistorie fra Høgskolen i Lillehammer, en bachelorgrad i kultur og samfunn, og en mastergrad i nordisk litteratur fra universitetet i Oslo, i tillegg til en årsenhet i pedagogikk. Har jobbet som norsklektor på ulike videregående skoler i Oslo siden 2009, blant annet fire år på Manglerud vgs, og på Edvard Munch vgs fra 2015 fram til i dag. Hun er i dag daglig leder for utviklingen av et nytt læringssenter på Edvard Munch vgs som skal samle alle elevrettete tjenester samt skape alternative læringsarenaer som inspirerer og støtter opp under den pedagogiske virksomheten.

Søknader:

Ønskes forestillinger vurdert for Scenekunstbrukets repertoar må søknadskjema fylles ut og sendes inn innen søknadsfristen.

For å få et best mulig vurderingsgrunnlag ønsker vi å se forestillingen live og helst sammen med målgruppen.

Før du søker, les retningslinjene nøye.


Alle faglige spørsmål kan rettes til Scenekunstbruket på repertoar(a)scenekunstbruket.no. Se www.scenekunstbruket.no for aktuelle søknadsfrister og ytterligere informasjon.

Tekniske spørsmål om søknadsskjemaet og videopplasting kan rettes til support(a)copyleft.no eller man kan ringe 21638300.

Vi har satt sammen en tekst med ofte stilte spørsmål, sjekk gjerne den for å se om du finner svar på det du lurer på. Den finner du her.