Kunstnerisk råd er en vurderingsinstans som ved sin rådgivende funksjon skal bidra til å ivareta og styrke kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet for forestillinger som inngår i Scenekunstbrukets repertoar. I tillegg skal kunstnerisk råd skal vurdere søknader om tilrettelegging av scenekunstforestillinger for turné og gjenopptakelse, samt fordele midler satt av til dette formålet i samarbeid med Scenekunstbruket.

Kunstnerisk råd oppnevnes av daglig leder i samråd med Scenekunstbrukets styre, og består i dag av fem personer satt sammen på grunnlag av sin kompetanse. Kunstnerisk råd skal samlet ha en bred faglig kompetanse. Medlemmene av kunstnerisk råd sitter normalt i 3 år av gangen. Faglig rådgiver i Scenekunstbruket Guri Birkeland har ansvar for arbeidet som gjøres i Kunstnerisk råd.

Kunstnerisk råd 2024

Tor Christian F. Bleikli

(2017-)

Utdannelse fra bl.a. Bergen Teaterskole, Universitetet i Bergen og videreutdanning ved Mimecentrum i Berlin. Han debuterte som skuespiller ved Bergen Komediateater i 1995, og har siden den gang også hatt flere oppdrag for Den Nationale Scene, Nordland Teater, Hordaland Teater, Agder Teater, Radioteatret, Rogaland Teater m.fl. Bleikli er fast medlem og daglig leder av kompaniet Transiteatret-Bergen (Tt-B).

Eli-Berit Lillesæter

(2020-)

Grunnfag i filmhistorie fra Høgskolen i Lillehammer, en bachelorgrad i kultur og samfunn, og en mastergrad i nordisk litteratur fra universitetet i Oslo, i tillegg til en årsenhet i pedagogikk. Har jobbet som norsklektor på ulike videregående skoler i Oslo siden 2009, blant annet fire år på Manglerud vgs, og på Edvard Munch vgs fra 2015 fram til i dag. Hun er i dag daglig leder for utviklingen av et nytt læringssenter på Edvard Munch vgs som skal samle alle elevrettete tjenester samt skape alternative læringsarenaer som inspirerer og støtter opp under den pedagogiske virksomheten.

Anders Gaarder Karterudseter

2022-

Anders Gaarder Karterudseter er utdannet skuespiller fra Cantabile 2 – School of Stage Arts i Danmark. Han har bred erfaring fra scenekunstfeltet blant annet som skuespiller i kompaniene Katma og deWangen Produksjoner. Anders Gaarder Karterudseter har i en årrekke jobbet som fagansvarlig for scenekunst i DKS Oslo.

Geir Hytten

2023-

Geir har en MA i dans fra Laban og en MPhil i Samfunnsgeografi fra UiO. I London samarbeidet han med Punchdrunk i ulike prosjekter over ti år og har vært tilknyttet en rekke internasjonale og nasjonale kompanier, blant annet Jo Strømgren Kompani, Impure Company, Brageteatret, Ulf Nilseng/Toyboys, Elle Sofe, Simone Grøtte, De Naive/Roza Moshtaghi, Karstein Solli m.fl. Han har koreografert og utøvd flere forestillinger: Vi Synger, YOUR FAN, hello brother, grief will be our companion (2021). Geir er ansatt i Skuespiller -og Dansealliansen (SKUDA).

Mariko Miyata-Jancey

(2024 – )

Mariko Miyata-Jancey er danser, koreograf og forfatter med blant annet en master i koreografi fra KHiO. Hun jobber ofte tverrkunstnerisk, mens hun samtidig utforsker det unike potensialet til hver enkelt kunstform. Prosjektene hennes kretser ofte rundt temaer som identitet og eksistens, samt kjønnsroller, kjønnsnormer, seksualitet og kjærlighet. Våren 2023 ga Miyata-Jancey ut bildeboka «Mieko danser» sammen med illustratøren Skinkeape. Boka er oversatt til flere språk og vant Kulturdepartementets bildebokpris.

Lurer du på hvordan du søker opptak i repertoaret?

Les mer her