Dette var en forestilling som appellerte mye til barna. Vi følger hovedpersonen Matilda som noen ganger kan føle seg ensom, men kan finne trøst i sin egen fantasi. Ut av fantasien har hun skapt fantasifiguren Petit, som lever på trøyen hennes. Hun bruker fantasien til å reise rundt omkring i verden ved hjelp av bøker sammen med bibliotekaren Amin og fantasifiguren Petit.

Forestillingen passer godt til satt aldersgruppe som er 6 år. Skuespillerne viste mye energi og var veldig energiske som gjorde at barna ble mer engasjert i stykket. Stykket hadde at barnslig omslag, men kan tolkes på en dypere måte slik at den også appellerter til de voksene tilskuerne. Språk som spansk og arabisk ble også brukt i stykket. Dette kan være vanskelig å forstå for 6åringene, når selv vi slet med å forstå handlingen til tider.

Alt i alt så var dette et veldig godt stykke. Skuespillerne levde seg virkelig inn i rollene, og fikk publikum engasjerte. De brukte lite kulisser, men stykket hadde likevel en helhet.