«Jordbær» av «ANN SAM BELL» er en av to forestillinger som viser en skilsmisse fra to perspektiver, «kake» som viser foreldrenes perspektiv, og «jordbær» som viser barnets perspektiv.

Barnet, Hannah, går igjennom ulike følelser og faser gjennom stykket. Dette syntes vi de får frem på en fin måte, ved bruk av musikk og språklig virkemidler, som jordbærene som vokste på balkongen, som hjalp med å skape liv hos publikum. Vi ønsker å fremme musikken/lyeffektene, som forsterker følelsene til Hannah. Og at de skapte musikken på scenen via kulisser, som vi syntes både var nytt og kreativt. Det var brukt flere metaforer som kan være vanskeligere for de minste å forstå, som var mer rettet mot de eldre. Alt i alt et veldig fint stykke, formidlet på en forfriskende måte.

Vi tenker målgruppen er yngre barn, men ønsker å legge til at vi syntes voksne/eldre bør se dette, for å få et bilde på hvordan et barn kan oppleve en skilsmisse.