Meningene våre:

  • Rørende
  • Fikk oss til å tenke
  • Mulighet til å reflektere selv
  • Litt ensformet
  • Fint, simpelt på scenen
  • Bra lys brukt
  • Kreativ bruk av rullestol

Hannah Felicia er en fantastisk danseforestilling som viser oss et stort spektrum av kjærlighet. Forestillingen fremstiller både oppturer og nedturer mellom to personer som har et kjært forhold til væreandre uavhengig av hva slags forholdet de har til værandre. Publikum fikk i denne forestillingen muligheten til å reflektere rundt stykket og tolke det selv.

Noe vi la godt merke til ved forestillingen var det gode lysbruket ved at lyset fulgte danserne og visste godt hva som var i fokus, vi syntes også det var bra hvordan måten rullestolen ble ikke bare brukt som et transportmiddel, men også som en del av dansen, vi syntes også at scenen var enkel, men fortsatt fin. Dette medførte til at flere av oss oppfattet forestillingen som rørende. Til denne forestillingen ønsker vi ikke å gi en spesifikk målgruppe fordi den kan være fin for et stort spektrum av aldere, men den er nok best for de som er spesielt interessert i scenekunst.

Vi var litt uenig om forestillingen ved at noen synes den var fantastisk, mens andre var ikke like begeistret, som skapte ulike inntrykk og var tankevekkende rundt det komplekse temaet kjærlighet.