Høringer og innspill fra Scenekunstbruket:

Innspill til scenekunststrategien 2019

Innspill til kunstnermeldingen 2019

Vedlegg til kunstnermeldingen, notat om Musikkbruket

Innspill til kulturmeldingen 2018

Innspill til statsbudsjettet 2017

Kulturutredningen 2014, høringsuttalelse fra Scenekunstbruket

Scenekunstbrukets unge stemmer – rapport etter pilot i 2012

Statsbudsjettet 2013 – innspill

Innspill, Dans i hele Norge Scenekunstbruket

Høringssvar fra Scenekunstbruket, Danse- og teatersentrum og NTO vedr. endring av forskrift om støtteordning for fri scenekunst

Kulturutredningen 2014 Scenekunstbruket