Hvert år får landets fylker refundert en andel av utgiftene de har hatt på scenekunst for et ungt publikum gjennom insentivordningen til Scenekunstbruket.

7.5 millioner i insentivmidler til fylkene

Disse pengene er øremerket ny scenekunst for barn og ungdom, og skal motivere til å programmere kvalitetsvurdert teater og dans for det unge publikumet, blant annet i Den kulturelle skolesekken. I år utgjør denne andelen 7.5 millioner.  

Insentivmidlene har i år blitt utbetalt til tross for avlysningene i fjor. Vi oppfordret tidlig våren 2020 fylkene til å betale honorarer til kompaniene som har fått sine turneer avlyst. Med disse midlene bidrar vi til at forutsetningene til å legge nye turneer neste skoleår er like gode som tidligere. 

4 millioner i produksjonsstøtte 

SPENN-potten ble i år økt med 500 000 kr øremerket tilrettelegging av forestillinger slik at de kunne spilles til tross for begrensningene pandemien har lagt på turnévirksomhet og publikum. Til sammen har vi delt ut 4 millioner til nyproduksjon, tilrettelegging og gjenopptakelse.  

70 % til ulike tiltak for scenekunstfeltet

Til sammen går over 70 % av Scenekunstbrukets budsjett til ulike tiltak som skal bidra til å styrke og utvikle scenekunstfeltet for barn og ungdom. I dette ligger blant annet de direkte produksjons- og insentivmidlene, Showbox, EU-prosjekter og det omfattende arbeidet med søknadsbehandling, kvalitetsvurderinger og tilgjengeliggjøring av forestillinger for turné i vårt repertoar.   

Det har naturlig nok vært en kraftig nedgang i antall viste forestillinger og publikum i 2020, men det er allikevel en fantastisk jobb som gjøres ute i fylkene, kommunene og skolene med å få vist teater og dans. Vi må berømme fylkenes innsats med å finne løsninger og på ulikt vis sørge for at barn og ungdom skal få oppleve scenekunst, på tross av pandemien. 

Foto: Reven og Ulven av Kristinsdottir/Andreassen & Starheimsæter er en av forestillingene som ble avlyst våren 2020. Foto: Joakim Andreassen