– Kunst og kultur skaper byen 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, inviterer vi sammen med Kloden teater til en kulturpolitisk debatt med representanter fra de ulike politiske partiene i Oslo.

Hvordan kan profesjonell kunst og kultur være med på å skape et godt sted å bo for de unge i Oslo?

Med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan, med visjon, mål og strategier mot 2040, står det at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I tillegg er FNs bærekraftsmål en viktig del av samfunnsplanleggingen i Oslo, der det blant annet er et mål om å skape bærekraftige og inkluderende urbanisering, byer og lokalsamfunn.

Paneldebatten vil dreie seg rundt følgende spørsmål:

1. Hva slags visjoner har partiene for profesjonell kunst som aktør i å skape bærekraftige lokalsamfunn i byen?

2. Hvilken rolle har profesjonelle kunstnere og kulturaktører i fremtidens Oslo?

3. Hvordan ser politikerne for seg at kunst- og kulturaktører kan bidra inn mot målene i kommuneplanen?

4. På hvilken måte vil politikerne tilrettelegge for mangfold i det som presenteres av profesjonell kunst i Oslo?

Panel: 

Bjørn Revil (FrP)

Hallstein Bjercke (V)

Karoline Grosås Nordbø (KrF)

Mehmet Kaan Inan (H)

Morten Edvardsen (Sp)

Rauand Ismail (MDG)

Rina Mariann Hansen (Ap)

Sarah Safavifard (SV)

Moderator for debatten: Marte Bjerke, journalist i Fagbladet.

Bjerke har bred erfaring som debattleder, moderator og som kulturjournalist i dags- og fagpresse. Hun var konstituert redaktør i Musikkultur (nå Kontekst) i to perioder. Hennes opprinnelige bakgrunn er fra musikkfeltet, og hun har tidligere jobbet som klarinettist, pedagog og dirigent.

Onsdag 23. august
Pilotscenen, Kloden teater, Kabelgata 31, Økern i Oslo

Dørene åpner kl. 18:00, og debatten vil vare fra kl. 19:00 – 20:00. Det vil også være mulighet for å kjøpe mat og drikke under arrangementet. 

Arrangementet er gratis, men du må hente ut en gratisbillett. De finner du her

Arrangementet er i samarbeid med Kloden teater

Foto: Påskemåne Ønskesol – Thea Borring Lande