Norsk Scenekunstbruk er en nasjonal formidler av profesjonell scenekunst for barn og unge. Vi jobber for å utvikle og styrke scenekunstfeltet for denne målgruppen. Vårt mål er å sikre at barn og unge i alle deler av Norge, uavhengig av bakgrunn og bosted, får muligheten til å oppleve profesjonell scenekunst.

Scenekunstbruket ble grunnlagt i 1994, og årlig formidler vi over 2000 forestillinger til over 200 000 unge mennesker.

Gjennom vårt kvalitetsvurderte repertoar presenterer vi et mangfold av produksjoner innenfor alle sjangre av scenekunst (nasjonale og internasjonale) for ulike arrangører. Dette gjør oss til den største leverandøren av scenekunst i Den kulturelle skolesekken.

Våre støtteordninger til kunstnere gjennom midler til nyproduksjon og gjenopptagelse/ tilrettelegging for turné bidrar til utvikling av ny scenekunst for et ungt publikum og et økt tilfang av forestillinger. Til sammen bidrar dette til at vi har god oversikt og kompetanse på tendenser og strømninger på feltet.

Vår festival Showbox International festival for Performing Arts for Young Audiences ble arrangert første gang i 2005, og arrangeres hvert år på ulike scener i Oslo i uke 48. Med Showbox og ulike samarbeid, som EU-prosjektet 3Place og kritikkprosjektet Unge stemmer, skaper vi arenaer hvor nye ideer, erfaringer og diskusjoner kan utveksles, gi felles referanser og øke kompetansen innen det profesjonelle scenekunstfeltet for et ungt publikum.

Scenekunstbruket feirer 30 år og lanserer pilotprosjekt  

For 30 år siden ble Norsk scenekunstbruk grunnlagt som en formidlingsordning for scenekunst. Nå, tre tiår senere, markerer vi oppstarten med et pilotprosjekt som vil gjøre scenekunsten enda mer tilgjengelig.

Les mer

Dette gjør vi for scenekunstnere

Se mer

Dette gjør vi for arrangører

Se her

 

 

Det er viktig for oss å gjøre vårt beste for å ligge i front når det gjelder et likestilt og mangfoldig kulturliv, og at vi i alle deler av vår virksomhet ser på rutiner og virkemidler for å forebygge seksuell trakassering og støtte opp under inkludering. Balansemerket bidrar til en bevisstgjøring i dette arbeidet og tydeliggjør vårt ansvar. Vi skal være en trygg arbeidsplass, uten seksuell trakassering.

Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold kommer ikke av seg selv. Det kreves en bevissthet og et fokus, i alle deler av vår virksomhet. Showbox, og alle våre andre arenaer der folk møtes skal være en arena der kunstnere og publikum respekteres for hvem de er, med den identitet og bakgrunn de har.

Som publikum på Scenekunstbrukets arrangementer vil vi at du skal føle deg velkommen, respektert og inkludert, samt at du sørger at ditt medpublikum også kan føle det samme.