Mariko Miyata-Jancey er danser, koreograf og forfatter med blant annet en master i koreografi fra KHiO, og er nettopp tatt opp som medlem i kunstnerisk råd. Hun jobber ofte tverrkunstnerisk, mens hun samtidig utforsker det unike potensialet til hver enkelt kunstform. Prosjektene hennes kretser ofte rundt temaer som identitet og eksistens, samt kjønnsroller, kjønnsnormer, seksualitet og kjærlighet.

Våren 2023 ga Miyata-Jancey ut bildeboka «Mieko danser» sammen med illustratøren Skinkeape. Boka er oversatt til flere språk og nominert til Kulturdepartementets bildebokpris som deles ut 19. mars 2024.

Kunstnerisk råd er en vurderingsinstans som skal bidra til å ivareta og styrke kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet for forestillinger som inngår i Scenekunstbrukets repertoar. I tillegg skal vurderer de søknader om tilrettelegging av scenekunstforestillinger for turné og gjenopptakelse, samt fordele midlene satt av til dette i samarbeid med Scenekunstbruket.

Kunstnerisk råd oppnevnes av daglig leder i samråd med Scenekunstbrukets styre, og består i dag av fem personer satt sammen på grunnlag av sin kompetanse. Kunstnerisk råd skal samlet ha en bred faglig kompetanse. Medlemmene av kunstnerisk råd sitter normalt i 3 år av gangen. Faglig rådgiver i Scenekunstbruket Guri Birkeland har ansvar for arbeidet som gjøres i Kunstnerisk råd. Hele kunstnerisk råd finner du her.