Prosjektet Kloden ble startet av Scenekunstbruket i 2015 og skal bli en programmerende scene for barn, ungdom og familier. Kloden AS starter byggingen av en pilot høsten 2019 og arrangerer festivalen Kloden i sentrum hvert år. Kloden har i dag et uavhengig styre og kunstnerisk råd.

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for flere produksjons- og visningsrom og et faglig møtested for alle som arbeider med scenekunst for det unge publikummet.
Etter en omfattende kartlegging i tett dialog med Oslo kommune og alle deler av scenekunstfeltet ble konklusjonen at Kloden skal være et sted som:
  • programmerer de beste forestillingene for barn, ungdom og familier
  • har gode produksjonsrom
  • er et faglig knutepunkt for scenekunstfeltet
  • tilbyr kunstnerisk utforskning til barn og ungdom i samarbeid med profesjonelle kunstnere
  • bidrar til mer forskning på kunstnerisk praksis.
Kloden skal samarbeide med både institusjoner og kompanier om turné og faglige prosjekter. Produksjonsrommene skal oppfylle generelle krav til standard og være egnet for dansekunst, nysirkus og andre fysiske uttrykk. Kunstnerisk og faglig kvalitet skal være forutsetningen for alt som skjer på Kloden.
Navnet Kloden ble valgt på grunn av ambisjonsnivået og den internasjonale profilen, men også fordi mangfold og bærekraft er premisser for prosjektet.
For Kloden handler mangfold om like muligheter og å være åpen og relevant for flest mulig mennesker. Dette gjelder både representasjon og å vise bredden som finnes både nasjonalt og internasjonalt innen scenekunst for det unge publikummet. Kloden arbeider målrettet med å skape flere muligheter for folk med lite nettverk, språklige utfordringer eller andre ting som gjør det vanskelig å realisere kunstneriske prosjekter.
Kloden pilot – og etter hvert Kloden teater – skal etableres på Økern. Dette er sentrum i Hovinbyen, Oslos største utviklingsområde, som har potensial til å binde sammen Goruddalen med indre by. For Kloden handler bærekraft om å bidra til en sunn og god byutvikling, samtidig som vi er involvert i flere prosjekter som skal gjøre scenekunstfeltet mer miljømessig bærekraftig.
Kloden-prosjektet er støttet av Oslo kommune, Norsk kulturråd, Sparebankstifelsen DNB og Bergesenstiftelsen. I tillegg har initiativet og utviklingsmidler fra Scenekunstbruket vært avgjørende for realiseringen av prosjektet.

Gå til Kloden her: www.kloden.no