Årets nykommer:

Emma Sofia Joma Rustad

Årets nykommer er en nyutdannet scenekunstner som etter kun ett år som profesjonell har valgt gå i en retning for å løfte frem det hun kommer fra. Vinneren vil jobbe for en kultur som i dag er svært sårbar og har som mål å starte sitt eget scenekunstkompani midt i Norge. Kompaniet skal representere det sørsamiske kunstfeltet. Vinneren er en hardtarbeidende kunstner vi kommer til å høre mer fra.   

Nominerte:

Historier om å (ikke) komme hjem av Historias (Issa/Lopez/Gato)
Tani Dibasey
Ornilia Ubisse
Sacha Slengesol Balgobin
Emma Sofie Joma Rustad

Årets gammelkommer

Karstein Solli

Årets gammelkommer går til en person med et langt, unikt kunstnerskap og pedagogisk virke bak seg innen dans og performance-teater. I sitt kunstnerskap har vinneren utforsket våre forståelser for hva dans, bevegelse og scenekunst kan være, særlig for de yngste. Han har vært en pioner for både kunstnerisk nytekning og skeiv dansekunst siden 80-tallet, og har løftet frem, hjulpet og delt sin kompetanse med nye generasjoner av scenekunstnere i en årrekke. Denne dansekunstneren er også en betydelig aktør i forskningsfeltet kunst for barn og unge, og har alltid hatt som mål å øke kvaliteten i kunstproduksjon for de unge gjennom prosjekter som Klangfugl, Glitterbird og i dag; Seanse.   

Nominerte:

Teater Joker
Robsud&DeaN
Karstein Solli

Årets kabeltrekker

Linda Nikolaisen

De går kledt i mørke klær for ikke å synes, de drar sist hjem og er først på plass. Årets kabeltrekker er en av disse som holder seg i bakgrunnen, men som får alt til å gå rundt, avvikleren som aldri sier nei og som alltid ordner opp. I tillegg til å være pålitelig og stødig, passer denne kabeltrekkeren alltid på at skuespillerne og de andre i produksjonen har det bra.  Stødig og god, og lar seg ikke vippe av pinnen i en mannsdominert bransje.   

Nominerte:

Linda Nikolaisen
Sondre Erenstsen

Årets partner, hjemme alene

Ane Evjen Gjøvåg

Det å selv være sammen med en danser som gjør suksess kan være krevende. Det å være sammen med en danser som gjør suksess med turnéer i DKS kan vi nesten bare forestille oss. Og når du er danser selv også? Vinneren er selv utøvende danser som stort sett må få tidskabalen i familielivet til å gå opp med en evig turnerende kjæreste. Hun tar utfordringene i frilandslivet og danserlivet på strak arm.  

Nominerte:

Ane Evjen Gjøvåg
Pauline Issa

Årets vertskap

Nordic Black Theatre

Årets vertskap har markert seg som en viktig og tydelig institusjon i det frie feltet. I likhet med de andre nominerte i kategorien blir du alltid tatt godt imot her, med en helt egen raushet. Vinneren har utdannet og støttet en helt ny generasjon av scenekunstnere som har blitt en essensiell del av det norske scenekunstlandskapet – også i DKS. Vertskapet lykkes med outreach til nye publikum og nye kunstnere, mye i kraft å være dem de er og driftes slik de gjør. De har bygget opp sin institusjon og vertskapsrolle i tre tiår, og Gulljerven 2022 er med dette med på å feire vinnerens 30 års jubileum.

Nominerte:

Kulturkontakt og lærer Wenche Veivåg Tveit 
Røyslimoen skole på Lillehammer
Indre Østfold fengsel m/ kulturkontakt Simen Rem

Nordic Black Theatre

Årets bærekrafthelt

Silje Sandodden Kise

Å være kunstner er ikke å velge minste motstands vei. Vinneren av denne kategorien går til en som har tatt tak i noe som har vært på overtid, og hun har ikke bare tatt tak, men også gått strukturelt og kunstnerisk til verks for å få til reell endring. Prisen går til en som både lager miljøvennlig kunst, men som også løfter frem det kunstneriske i dette arbeidet. I tillegg jobber hun på overordna nivå med utvikling av bærekraftig scenografi, og hun vil gjennom sitt personlige arbeid ha stor påvirkning på det grønne skiftet i kulturbransjen.   

Nominerte:

En folkefiende av Teaterkjøkkenet
Maya Mi Samuelsen 
Animalium av Teater Fot
Silje Sandodden Kise
 

SÆRLIG KUNSTNERISK INNSATS 

Cirka Teater

Prisen for særlig kunstnerisk innsats går til en gruppe som har produsert over 40 forestillinger med et lekent, fysisk og visuelt scenisk uttrykk som har gitt tydelige kunstneriske avtrykk i det frie feltet i mange tiår. Dette er en gruppe som hele tiden jobber mot nye format, utrykk og konsepter, og som derfor aldri blir kjedelige og forutsigbare. De har et solid fundament i bunn som gjennomsyrer alt de gjør med tydelig kunstnerisk signatur. Med forestillingene Løve og Garage har de nylig vært på turné, og forestillingene er begge gode eksempler på hvordan gruppen ikke slutter å overraske med sterk tilstedeværelse, stort overskudd og et scenerom med fantastiske visuelle uttrykk, og med varm og direkte kontakt mellom utøver og publikum.  

Nominerte:

Ravdeep Singh Bajwa
Cirka Teater
Therese Slob og Halvard Bjørkås’ Friminutt
Konstellasjonens forestilling  Våkenatt
Panta Rei Danseteater
Nils Petter Mørland

ÅRETS (D)JERVESTE 

Hans Martin Austestad

Årets (d)jerveste er en person som de siste årene har brukt klar tale for å tydeliggjøre sammenhengene mellom politikk, arbeidsforhold og språk. Vinneren har lagt fram historikken på kunstfeltet på en god måte for å få frem hva som står på spill, og har hele veien hatt oversikt over detaljene og det store bildet. Gjennom ulike metoder, som blant annet opprop og tilsvar i media, har han løftet frem bekymringene sine og konsekvensene som endringene har for de som kommer bak ham og skal leve av å formidle kunst til barn og ungdom. Vinneren er i kveld på spillejobbb i Ulvik, og rakk dessverre ikke turen over Hardangervidda.  

Nominerte:

Siri Dybwik og Nils Christian Fossdal – Elefantteatret
Amund Sjølie Sveen
Grace Tabea Tenga

Hans Martin Austestad
Kristine Karåla Øren

Gulljervens ærespris

Billy Lätt

De siste 20 årene har Scenekunstbruket sett en fantastisk utvikling i norsk scenekunst for et ungt publikum.  Mye av dette  skyldes  bedre økonomiske kår spesielt gjennom den landsdekkende formidlingen, gode arrangører og  mulighetene innenfor  Den kulturelle skolesekken.  Gulljervens ærespris 2022 går til en person som gjennom mange år har jobbet med formidling av scenekunst med et stort engasjement.   

Prisvinneren har jobbet med formidling av scenekunst siden år 2000, og  har hele veien delt sin kunnskap med glede og bred relevans, og har vært en pådriver for at arbeidet som alle landets fylker gjør i scenekunstformidlingen skal utvikles – på scenekunstnernes, arrangørenes, skoleelevenes og kunstens vegne.  Mottageren av æresprisen har siden starten tatt de spesifikke utfordringene ved turnering av scenekunst opp til diskusjon, noe som har bidratt til at nettopp scenekunsten har den sentrale plassen i DKS som den har.   

Prisen går til en person som ikke lar utfordringene vi andre river oss i håret over ligge, og som har pågangsmot og godt humør.  Med  kunnskap og nysgjerrighet borrer han dypere ned i historien enn de aller fleste klarer å henge med på, og hans kompetanse og engasjement har vært viktigere enn vi tror han er klar over selv. Da Scenekunstbruket på starten av 2000-tallet utviklet et prisutregningssystem for å sikre scenekunstkompaniene gode turnévilkår, var han en viktig medspiller i dette arbeidet.    

Kunnskap, engasjement og humor i skjønn forening kjennetegner årets æresprisvinner som også  har sett utallige forestillinger og deltatt på flere faglige møteplasser og diskusjoner om scenekunst for de unge enn de fleste andre. Han har også deltatt på hver eneste Showbox siden festivalen for første gang ble arrangert, og deltar også i år på det som blir hans 18. Showbox – noe som antagelig er verdensrekord!    

Så, på vegne av flere generasjoner med skoleelever, scenekunstnere og ikke minst vi som jobber med utvikling og formidling av scenekunst til de unge;  Et stort takk til mangeårig rådgiver og produsent for DKS i Telemark,  Billy Lätt.