NOBA, Nordic-Baltic Network for Young Audiences, avholder nettverksmøte torsdag 5. desember 2013 under scenekunstfestivalen SHOWBOX. NOBA er et nystartet nordisk-baltisk nettverk med fokus på økt mobilitet, informasjon og kunnskap om dans for et ungt publikum, spesielt i den nordisk-baltiske regionen. NOBA legger sine åpne nettverksmøter i tilknytning til en festival som har fokus på barn og unge, og denne gangen er det SHOWBOX i Oslo.

Kvalitet og estetikk:
Hva mener vi med begrepene kvalitet og estetikk? Og hvordan forholder vi oss til det? Hvordan bedømmer man? Hvilke geografiske og kulturelle forskjeller finnes? Kan estetikk påvirke kvalitetsvurderingen? Dette er en pågående diskusjon og et omfattende spørsmål, men samtidig en svært relevant diskusjon. Det er lagt opp til et dialogseminar med korte presentasjoner etterfulgt av spørsmål og synspunkter fra salen.
Møtet er åpent for alle, og etterfølges av mat og sosialt samvær.

Sted: Black Box teater, Marstrandgata 8, Oslo
Tid: 5. desember kl. 15. 00 – 18.00 ( fest fra 18.00 ->)

Program:
• Forestillingen “Vårherres klinkekule” av Sølvi Edvardsen/ Akershus teater, aldersgruppe 6-9 år.
• Dialogseminar: Moderator, Gerhard Verfaillie / Krokusfestivalen, Belgia.  Representanter (kunstnere, programmerere, akademikere) fra ulike land presenterer tanker om/ arbeid med kvalitet og kvalitetsvurdering fra sitt ståsted.
• Presentasjon: “Kvalitet for alle penga?” Presentasjon av Kulturdepartementets evalueringsprosjektet om kunstnerisk kvalitet i institusjonene.
• Mingling med mat og drikke.

Gratis! Første-mann-til-mølla!
Bindende påmelding til Tine Tyldum, trykk her innen 22. november.

Dansekunstnere kan melde seg inn i NOBA ved å sende en mail til info@nobadance.org. Alle som er medlem av nettverket kan søke reisestøtte for å delta på nettverksmøtene.
Nettverksmøte ønsker å være en sosial møteplass mellom ulike aktører fra forskjellige land, i en kreativ og inspirerende ramme som kan stimulere til vdere meningsutveksling og samarbeid.

SHOWBOX: 2. desember- 6. desember 2013 i Oslo
Scenekunstbrukets festival SHOWBOX arrangeres i år for 9. gang og har, på tross av sin unge alder, blitt Norges største scenekunstfestival med fokus på barn og unge. Fem dager fylles med  norsk og internasjonal scenekunst, seminarer, Babbel med Bruket, møter og mingling.
Velkommen til Showbox 2013!

Les mer om NOBA
Les mer om SHOWBOX