I forlengelsen av boka Scenekunsten og de unge (Vidarforlaget 2014), ønsker Scenekunstbruket å videreføre arbeidet med å tilgjengeliggjøre praksisbasert, akademisk og kontekstualisert fagkunnskap om feltet scenekunst. Derfor har vi nå etablert vårt eget forlag, Scenekunstforlaget, og den første utgivelsen er Scenekunst kids klassikere; en bok for alle kids og voksne som er interessert i teater og litteratur. Redaktører er Hildur Kristinsdottir og Eirik Willyson.

Utdrag fra boka:
«Klassikere for kids er et dannelsesprosjekt. Dannelse handler om å være i kontakt med verden og historien, om å utvide horisonten ved å utsette seg for ny kunnskap og nye erfaringer. For oss, i dette prosjektet, handler dannelse om å presentere noen viktige litterære verk og å lokke voksne til å ta med seg unge til de mer eksperimentelle teaterscenene i Norge. Vi vil skape møteplasser mellom fortid og nåtid, voksne og unge, mellom publikum, kunstnere og fagfolk. Vi har trodd at det er mulig å skape kunstopplevelser som kommuniserer og virker for både unge og voksne samtidig. På samme måte håper vi denne publikasjonen er interessant og inspirerende for både unge kunstinteresserte og voksne fagpersoner.»

Bred portefølje

Scenekunstforlaget er et forlag som skal ha en bred portefølje og synliggjøre ulike deler av scenekunstfeltet. Vi vil ta imot bokprosjekter fra det utøvende feltet, undervisningssektoren, akademia, arrangører og andre. Forlaget skal ikke bare publisere bøker om det som har vært, men fange opp prosjekter om strømninger som nå skjer på scenekunstfeltet. Vi ønsker også å åpne opp for publikasjoner skrevet av de unge.

Les mer om scenekunstforlaget her.

Bokidé?

Scenekunstforlaget tar imot ideer til bokprosjekter. Vi ønsker å ha en bred portefølje innen faget, og er åpen for flere typer bøker: praktbøker, akademiske skrifter, lærebøker/fagbøker, kunstbøker og mye mer. Vi etterstreber høy kvalitet i alle utgivelsene våre.

Ikke nøl med å kontakte oss, uansett hvor du er i prosessen med et skriveprosjekt. Send informasjon om prosjektet du vil gi ut og litt om deg selv, så tar vi kontakt med deg.

Lurer du på hvordan vi jobber i Scenekunstforlaget, eller vil vite mer om hvem vi er og hva vi gjør? Send en e-post til post@scenekunstforlaget.no