Kontrakter og avtaler

På denne siden finner du diverse kontrakter/maler som fritt kan benyttes, enten i sin helhet eller som utgangspunkt: Alt er mulig, men husk å skrive kontrakt!

Huskeliste

  • Sørg for at du/dere alltid har en skriftlig kontrakt før arbeidet begynner.
  • Skriv kontrakt med alle som deltar i produksjonen på alle nivåer.
  • Tidsbegrensning, hva med fremtiden?
  • Vær føre var. Har du ikke en skriftlig kontrakt, er det vanskelig å påvise et avtalebrudd!

Om kontraktene

Avtaleforslagene må betraktes som veiledende og vi minner også om at man har fri forhandlingsrett.

For mer informasjon, se www.adeb.no.

Du finner kontraktene som nedlastbare vedlegg på denne siden.