– Scenekunst, pedagogikk og deltakelse

Landing – produksjonsenhet som initierer, produserer og formidler steds- og målgruppespesifikk scenekunst – arrangerer i samarbeid med Norskscenekunstbruk seminaret:

Scenekunst, pedagogikk og deltakelse

Kunstnere, pedagoger, forskere, formidlere og andre interesserte i scenekunst for barn og unge inviteres til et to dagers seminar 30.-31.mai 2013. Seminaret tematiserer forholdet mellom kunst og pedagogikk, og deltakerbaserte genre. Vi vil blant annet se på hvordan biledkunstdiskursen i forbindelse med dette kan bidra til å utvikle nye perspektiver i scenekunsten.

Dag 1) Forholdet mellom scenekunst og pedagogikk

Scenekunst for barn og unge formidles i Norge vesentlig innenfor en pedagogisk kontekst. Hvilke estetiske mulighetsrom representerer dette? Kan vi – med utgangspunkt i billedkunstens diskurs om “the pedagogical turn” i samtidskunsten –  åpne et språk hvor pedagogikker og estetikker tenkes positivt sammen?

Dag 2) Deltakelsesbaserte genre i scenekunst

Deltakerbaserte genre (f.eks relasjonelle, sosiale verk) utfordrer alle sider ved produksjon og formidling av scenekunst for barn og unge, og representerer et stort mulighetsrom for kommunikasjon. Hva kan vi lære av billedkunstdiskursen om disse genrene?

Norsk scenekunstbruk feirer 20årsjubileum i 2014, og planlegger utgivelse av en større publikasjon som skal bli en praksisnær teoribok. Forholdet mellom scenekunst og pedagogikk, og en undersøkelse av de deltakerbaserte genrene vies stor plass i publikasjonen. Norsk scenekunstbruk er derfor glade for å invitere enkelte av bidragsyterne til publikasjonen med i ulike sammenhenger, som dette seminaret.

Seminarform: Dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne og bidragsyterne står i sentrum. Seminaret skal være et rom for deling og utveksling av kunnskaper og erfaringer der alle får en mulighet til å komme til ordet.

Sted og tidspunkt: Soria Laboratoria,  30. og 31. mai kl 10.00-16.00 begge dager

Pris: 100 kr pr. dag, inkludert lunsj.

Påmelding: post@landing.no innen 20.mai 2013.

OBS! Begrenset antall plasser. Deltakere som deltar begge dager prioriteres.

Bidragsytere: Hansjörg Hohr (professor i pedagogisk filosofi ved UIO), Sidsel Graffer (teaterviter), Kim Atle Hansen (scenekunstner og skuespiller), Caroline W. Nesse /Camilla Myhre (dansekunstnere), Per Ananiassen (kunstnerisk leder TAG), med flere.

Seminaret er  støttet av Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og kontorkollektivet Soria Laboratoria.

Oppdatert informasjon følger på: www.landing.no