Norsk kulturråd har som en av sine hovedsatsinger å heve kvaliteten på kunst og kultur for barn og unge. I den anledning lyser Kulturrådet ut prosjektmidler som en del av prosjektet Kunstløftet. Målet er å bidra med økt faglig interesse og kunstnerisk relevans til feltet som omfatter kunst for barn og unge. Midler vil bli gitt til prosjekter som gjennom kunst- eller kunnskapsproduksjon, formidlingsgrep eller nettverksarbeid i vesentlig grad evner å fornye feltet eller tilføre det andre perspektiver eller kvalitetsforståelser.

Kunstløftet er et tverrfaglig initiativ og inviterer til prosjekter på alle kunstområder og for alle aldersgrupper av barn og ungdom. Kulturrådet ser samtidig at det er behov for å stimulere til flere gode prosjekter for barn fra 0 til 6 år og oppfordrer særlig til prosjekter rettet mot denne målgruppen. Det forutsettes at prosjektene det søkes midler om også reflekterer samtidens kunstneriske og kulturelle endringsprosesser.

For mer informasjon og søknadsskjema se her