English: 

The band Trio oro which consists of the three band members Frederik Oscar Aakre playing the flute, Adrian Felix Arntzen on the guitar and Espen Thorvald Granseth playing djembe. Three jolly guys always with a smile found on their faces, catching the audience’s attention from the start of the performance.

Trio orio walks out on stage with charming, wide smiles and lively movements with their arms, the audience already looks concentrated. The band continues to impress with their songs, a nice combination of singing the flute, guitar and a handful of other instruments. Trio oro are not just talented musicians, but they are also tactical and use comedy and honesty as a tool to engage the audience. 

 

Trio oro played all of their songs with a lot of energy and enthusiasm. Between the songs they took a moment to tell about the background of the songs, often with a humorous twist. Already when one song was sinking into the audience they abruptly started with a new one, thus the audience never got bored. At the ending they thanked the audience and played a Bolivian song.

 

We had a little chat with some younger children around eleven years old that watched the show. Junie and Ida says the sho was a bit weird, but at the same time funny and good at their instruments. They think the targeted group should be ten years and older, but changed their mind and came to the conclusion to six years and up.

 

In our opinion the performance is suitable for primary school students because the humor seemed more suitable for kids a little bit younger than us. The performance was a good concept, and we think a lot was good, but some of it was a little weird for us considering that we are not in the target group for which the performance was suitable for. 

 

We think that we would’ve enjoyed the performance more if we were primary school students, because they made good jokes and the music was exciting in a mystic way and it was very tempting to begin to dance, because of the nice rhythms. 

 

The band members were very talented and played well on their instruments. We really liked their problem solving idea when one of the guitar strings broke. They began to tell jokes to make time go without making the audience bored. All in all we had a great time watching Trio oro’s performance, but not suitable for our age group. 

 

Written by Liv Iza (14) & Varscha (15)


Norwegian: 

Bandet Trio oro som består av de tre bandmedlemmene Frederik Oscar Aakre som spiller blokkfløyte, Adrian Felix Arntzen på gitar og Espen Thorvald Granseth Som spiller djembe. Tre muntre karer med et smil alltid funnet på ansiktene deres som fanger publikums oppmerksomhet helt fra starten av opptredenen.

 

Trio oro kommer ut på scenen med brede smil og gjør livlige bevegelser med armene deres, publikum ser allerede konsentrere og ut. Bandet fortsetter å imponere med låtene deres, en fin kombinasjon av blokkfløyte, gitar, djembe og flere andre instrumenter. Trio oro er ikke bare talentfulle musikere, men de er også taktiske og bruker humor og ærlighet som virkemiddel for å engasjere publikum. 

 

Trio oro spiller alle låtene deres med mye energi og entusiasme. Mellom låtene forteller de bakgrunnen av låtene, ofte med en humoristisk vri. Allerede når en låt så vidt har begynt å synke inn i publikum starter de brått med en ny en, dermed kjeda publikum seg aldri. Helt til slutt avslutter de med å takke og spille en boliviansk låt. 

 

Vi tok en liten prat med noen yngre barn på rundt elleve år som så på forestillingen. Junie og Ida sier at forestillingen var litt rar, men samtidig morsom og at de var flinke til å spille på instrumentene sine. De tenkte at aldersgruppen kunne være på ti år og oppover, men ombestemte seg og det ble til seks år og oppover.

 

Vi mener at denne forestillingen passer for barneskoleelever fordi humoren passa bedre til barn som er litt yngre enn oss. Forestillingen var et bra konsept og vi synes mye var bra, men noe ble litt rart for oss med tanke på at vi ikke er i målgruppa som konseptet var egnet for. 

 

Dersom vi hadde vært barneskoleelever tror vi at vi hadde likt det og hatt det gøy fordi det var gode vitser og musikken var også både spennende på en litt mystisk måte og en fikk lyst til å danse på grunn av de fine rytmene. 

 

Bandmedlemmene var veldig talentfulle og spilte godt på instrumentene sine og vi likte godt problemløsning ideen deres da den ene gitarstrengen røk. De begynte å fortelle vitser og tulla for å få tiden til å gå uten at publikum kjedet seg. Alt i alt synes vi at forestillingen var inspirerende og morsom, men ikke egnet for vår aldersgruppe. 

 

Skrevet av Liv Iza (14) & Varscha (15)