Rising tide er en forestilling som er veldig relevant i dagens samfunn, med hensyn til at det tar for seg temaet om global oppvarming, og hvordan vi mennesker bidrar til å endre planeten. Gjennom forestillingen får skuespillerne fram hvordan evolusjonen av livet på jorda gikk fra start til nå. Det startet med the big bang, og så kom livet på jorden. Videre kom menneskene, og det var vi som så og si skapte den globale oppvarmingen. 

Det var ikke en veldig tydelig sammenheng mellom de forskjellige delene av forestillingen, og temaet, altså hvordan dyr blir påvirket av den menneskeskapte globale oppvarmingen. For eksempel i starten var dansingen ganske abstrakt, og de viste lite følelser. Dette stod til stor kontrast til senere, hvor de byttet hvordan de framstilte problemet og gjorde alt ekstremt tydelig, som for eksempel når jordkloden ble kastet inn. 

 Det er selvfølgelig flere måter å tolke denne forestillingen på, men global oppvarming var hovedtemaet. Det var en bra forestilling som traff godt hos oss alle.

Vi synes det var kult når de gikk inn i publikum, for det ga oss en mer dybdefølelse av forestillingen. Dette har ingen av oss opplevd før, noe som gjorde det til en opplevelse som var noe utenom det vanlige. Det får folk til å våkne opp litt, i og med at det var en relativt lang forestilling. De knipset med publikum, og kastet knipsene til og fra oss. Dette kan ha symbolisert en slags energi, i og med at senere i forestillingen ble disse knipsene brukt som en slags hjertestarter. Dette var også kult fordi det gjorde oss mer engasjert, og det skapte en kontakt mellom publikum og danserne. I tillegg fikk vi innimellom øyekontakt med danserne, noe som gjorde at, i hvert fall jeg (Katinka), fikk en sterkere følelse av det som skjedde. Vi ble gitt isbiter som ble sendt fra en i publikum videre til en annen. Dette ga oss et godt symbol på den menneskelige påvirkningen av den smeltende isen.  

Samtidig fikk vi gode innspill under diskutering om dette stykket etter det var ferdig, hvor vi ble luftet for tanken om at ikke alle vil være like komfortable med denne interaksjonen. Det å komme opp til publikum og å ta mye på folk, og få dem med ut på scenen er for mange veldig engasjerende, men for andre vil det også være ubehagelig. Det er en barneforestilling som egner seg veldig godt for barn, dermed kanskje ikke like godt for eldre. 

 

Skrevet av SUS-redaksjonen