Denne uka har Julianne, Storm, Annie, Johannes og Morgan vært Unge stemmers redaksjon på Stamsund teaterfestival i Lofoten. De går i 8. og 9. klasse, og sammen med teaterkritiker Anette Therese Pettersen har de sett forestillinger, og skrevet scenekunstkritikk i plakatform. Plakatene henger på festivalkontoret, der alle er innom.