Oftania er en alternativ konsert hvor det spilles på lys, film og musikk. Det er Aleksander Kostopoulos, Asbjørn Ebbesvik og Thorbjørn Sandnes som har gjort dette til en helt spesiell opplevelse. Oftania er en konsert for ungdom og målgruppen er 12-18 år. I konserten kan publikum bevege seg fritt rundt en kube og på denne måten kan man hele tiden få nye inntrykk. Dette er en konsert alle ungdommer bør se. 

De ulike visuelle elementene var svært viktig i konserten. De jobbet sammen på en måte som gjorde at dette ble en helt spesiell og unik konsertopplevelse. Kuben i midten av rommet var dekket av tekstil og lys. Ved hjelp av dette ble det vist film og fokuset ble ikke bare på musikeren, men på helheten. 

Musikken som ble brukt var variert og det var en god balanse mellom rolige og mer intense låter gjennom hele konserten. På denne måten ble det ikke for intenst, men likevel ikke kjedelig. Mye av musikken var elektronisk, og det ble spilt mye trommer.

Lysene og filmen jobbet i samsvar med musikken og her ble det spilt på ulike former, farger og styrker på lyset. Når musikken var rolig var lysene for eksempel i blåtoner, men når musikken kom til partier med mer intensitet kunne man blant annet seg en økt intensitet i lysene, og også mye rødfarger i filmen. Man kan si den sånn at lysene og filmen underbygget musikken slik at den kom tydeligere fram.

Så over til våre meninger om konserten. Vi var fire som så den, og alle var enige. Dette er konsert vi vil se igjen. Vi likte måten det ble brukt lys og film i konserten og synes dette var svært underholdene. Vi likte musikken, men de andre elementene gjorde at den den ble ekstremt bra. Dette var en spennende konsert fordi det skjedde noe hele tiden så man kjedet seg aldri. Vi håper virkelig at flere ungdommer får mulighet i fremtiden til å se denne konserten. Dette er virkelig en konsert man husker lenge etterpå.

 

Anniken og Johanne