Vi i SUS har diskutert lenge om vi skulle gi noen form for ”karakter” etter hvert stykke vi har sett. Vi var ganske uenige, alle sammen. Noen mente at vi som alle er amatører, ikke kan nok til å sette en bestemt tallverdi eller liknende til et stykke, og som noen har jobbet hardt med. Vi var redde for at de som leste innleggene våre kun ville se på karakteren, og ikke på det vi skrev. At det ville hindre andre i å lese våre meninger om stykket. På en annen side tenkte vi også at det å være anmeldere, faktisk inneholdt å gi en slik beslutning og til slutt bestemte vi oss for å gi en type karakter, men som ikke skulle være særlig synlig. Og for å gjøre den litt mindre offisiell, valgte vi bamser.

Vi gir maks fem bamser, der hvor fem er det beste. Videre kan man gi hele, eller halve bamser, avhengig av hva vi tenker om stykket. Bamsene skal ikke være hele poenget med anmeldelsen, men som en slags konklusjon eller sammendrag av det.

Det var ganske vanskelig å finne ut av hvordan vi skulle gi bamser ut ifra forestillingene. Skulle vi dømme etter hvordan målgruppen var, altså å prøve å se forestillingen med målgruppens øyne, eller si vår egen mening? Siden vi er Scenekunstbrukets unge stemmer, tenkte vi at det viktigste var å anmelde forestillingen etter ungdommens perspektiv. Synes vi et stykke var for eksempel for voksen for oss, anmelder vi ut ifra dette. Vi velger derfor heller å legge vekt på om forestillingen passer for målgruppen eller ikke som en del av anmeldelsen.

Vi i SUS, har ikke helt klare linjer om hva vi skal dømme etter. Er det noe som er spesielt med forestillingen, som skiller den ut fra andre, negativt eller positivt, så tar vi så klart med det. Vi skriver om hva som er bra, og hva som kunne vært bedre, hva vi følte og hvordan vi reagerte på ting. I tillegg ser vi på effekter og liknende, som skaper hele bildet. Følte vi det forestillingen ville vi skulle føle, teller det veldig positivt.
.

Vi håper virkelig at ingen føler seg provosert over bamsene våre. Vi gjør dette kun fordi vi tenker det er riktig. Også tror jeg ikke vi er av de strengeste kritikerne heller. Bamsene våre er kun ment for å hjelpe leserne får et bedre bilde.