Eye Seraeye er en tolkning av hva det vil si å være i live, hvordan en kan påvirke andre og hvordan de kan påvirke deg. Da en motorsyklist kolliderer med en buss, så han blir sittende fast under den, befinner han seg et sted mellom liv og død. Gjennom stykket reflekterer han over livet sitt og om han har tatt de riktige avgjørelsene og gjort det han har lyst til. Var livet hans levd vel? Har han alltid vært et godt menneske? Hva kunne vært gjort annerledes og hva kan han gjøre annerledes? Motorsyklisten begynner også å lure på hvem han er, og hvem andre synes han er. Hva er det som definerer personen vi er? Er det valgene vi tar, er det hva vi selv synes eller hva andre synes? Om han får sjansen til å leve videre, vil han begynne å gjøre ting annerledes?

Vi mener at dette stykket var bra, ettersom innholdet var så relevant. Det tar opp mange viktige ting, som en tenker på i hverdagen. Hvem er vi og hva synes andre om oss? Det var en stilig scene, som ga et mystisk og skremmende inntrykk. Det var en god fremstilling av sinnet, og selv om scenen var enkelt bygd opp, var det underholdende å se på den. Det foregikk hele tiden klatring eller aktivitet, som gjorde at man fulgte med. Stykket bestod av en rolle, delt i to. Motorsyklisten og underbevisstheten hans. Det skiftet mellom at motorsyklisten sa ting høyt eller tenkte dem, mens underbevisstheten hans hadde en egen stemme.

Stykket hadde et helt eget konsept, og det var en veldig kul måte å fremstille budskapet på. Det var litt vanskelig å skjønne hva slags tilstand motorsyklisten var i. Var han død, levende, i koma, besvimt, eller i en tilstand mellom liv og død. Slutten var også litt gåtefull, for der lurte man på om han på en eller annen måte fikk en sjanse til å endre utfallet av ulykken, om han klarte å våkne fra en eventuell koma eller om han kom tilbake til livet. Selv om slutten ikke var klar, så ga det oss noen tanker om hvordan slutten eventuelt kunne ha blitt. Stykket var alt i alt veldig bra gjennomført, og vi tenker at det passet bra for sin målgruppe 10+, men vi mener at det også passer for eldre ettersom at det krever mye tolkning i ettertid.