Chalk About

Hei, vi har nå sett forestillingen Chalk About. Dette stykket handlet om historien til karakterene, hvordan de fant lykke i hverandre og hva de hadde gått gjennom. Stykket fremstiller hvordan vi vil at andre skal se på oss, og det viser veldig godt hvordan vi virkelig bryr oss om hva andre mener.

Det var en mann og en kvinne på scenen, de hadde forskjellig etnisitet. De brukte kritt for å fortelle sin historie. Det ble også brukt ballonger og stoff. Danserne tegnet på gulvet de danset på. Dette var en fin effekt. Jeg synes det var flott hvordan de tegnet ut sin historie, og etterhvert ble det bare hvisket ut for og få plass til flere minner. Som et bilde på hvordan hukommelsen ikke alltid kan huske alt.

Stykket blir fremstilt via dans og snakking. Danserne snakket mye og inkluderte publikum mye. Dette tror jeg de yngre tilskuerne syntes var gøy. Stykket er veldig interessant og jeg syntes det var veldig morsomt, spesielt starten. Jeg, Hue og Sigrid så dette stykket sammen, alle syntes det var underholdene og lekent.

English

Hey! We have now seen the show Chalk About. This piece was about the characters history, how they found happiness in each other and what they had gone through so far in life. The play depicts how we want others to look at us, and it shows how well we really do care about what others think.

There was a man and a woman on the stage. They had different ethnicity. They used chalk to tell their story. It was also used balloons and fabric. The dancers dew on the floor they danced on. This was a nice effect. I thought it was great how they drew out their story, and eventually it was only whispered out to make room for more memories. As a picture of how nothing lasts forever.

The play consist of dancing, drawing and talking. The dancers talked a lot and included the audience. This I think the younger spectators thought it was fun. The play were interesting and I thought it was very funny, especially the start. I, Hue and Sigrid saw this piece together, everyone thought it was entertaining and playful.