Vi var så heldige at vi fikk et intervju med en av skuespillerene som jeg dessverre ikke fikk navnet på og Regiansvarlig Yngvild Aspeli.

Tok det lang tid å lære seg dukkekontroll?
Vi var på en figurteaterhøgskole i Frankrike som er en hel utdannelse. Det er jo jobberfaring etter dette med mange ulike projekter som dette her.

Hvordan lagde dere kulissene og hvor lang tid tok det?
Det var et stort projekt å lage dem siden det var 20 figurer i alt. Dette brukte vi ca to måneder på.

Hvor lang tid tok hele produksjonen?
Planleggingen tok vel omtrent en to års tid, men selve produksjonen tok omtrent to måneder.

Hva ville dere at publikum skulle sitte igjen med?
Vi ville gjerne jobbe med tematikken grensegangen inni menneskesinnet. Mellom galskap og normalitet og hvor grensa går. Hva gjør at en person bikker over til den ene siden mens en annen bikker over på andre siden? Vi jobber også på kreftene inni mennesket.

Følte du deg på noen måte knyttet til karakteren?
Siden jeg spilte både pyromanen og forfatteren føler jeg meg knyttet til begge karakterene. Det er jo det vi jobber med i forestillingen. At det er et speil mellom disse to karakterene.

Hva var budskapet etter deres tanker?
Det er jo de mørke kreftene inni et menneske og se hvordan alle har denne grensegangen inni seg og om ensomhet og galskap og ikke å høre til og ikke helt få til det å være en del av et samfunn. Hvordan krefter kan gå fra å være noe kreativt til å bli noen destruktivt. Det er også forskjellen mellom pyromanen og forfatteren. At kreftene er de samme, men at de får forskjellig utslag slik at selv om det er forskjeller, kan vi knytte dem sammen.