Viruset er en forestilling hvor det ikke brukes ordentlig språk, mer kroppsspråk, dans og uttrykk. Selve handlingen er satt inn i nær fremtid hvor alt har gått skikkelig skeis. Et lite team er inni en bunkers og prøver å redde verden fra elendighet.

Med en gang vi kom inn i salen var det et stort, grønt lys fra taket (bildet). Førsteinntrykket av forestillingen var veldig kul, med dette lyset. Det gjorde at vi forventa at forestillingen skulle være bra. Noen hadde ikke forventninger om å like det, selv om de forventa at det skulle være en stilig forestilling, mens andre visste ikke helt hva de skulle tro og var nysgjerrige.

Lyset i starten gjorde at vi ble nysgjerrige og at vi med en gang ble fokuserte på det som skjedde på scenen. Åpningen av forestillingen var en skikkelig pangstart, som overrasket oss. Vi ble interessert i hva handlingen gikk ut på. Det som kunne vært lurt av oss var å lese gjennom beskrivelsen av forestillingen før den startet, for uten informasjon kan det være vanskelig å forstå alt, på grunn av fremmed språk. Til tross for dette greide skuespillerne å formidle handlingen på en god og spennende måte. Skuespillerne behersket dans og kroppsspråk på en fin måte og holdt karakter og hadde bra energi under hele forestillingen.

Alle effektene, lysbruk og lydbruk passet godt sammen og gjorde forestillingen til en helhet. All lys kom på helt riktig tid og musikken og dansen var perfekt tima.

Noen ganger lurer vi på om alt som skjer er planlagt, som for eksempel kommer noen kjegler som er brukt tidligere i stykket under et teppet som blir brukt. Skuespillerene må da ta de ut. Hvis dette ikke er planlagt håndterer skuespillerne dette på en måte som gjør at det blir med inn i handlingen. Hvis det var planlagt ser ser det bare ut som en del av stykket.

Vi synes målgruppen for de som vil se dette for underholdning er ungdomsskolen og oppover, mens målgruppen for de som vil tolke er videregåendeelever og oppover.

Alt i alt, veldig flinke skuespillere, bra lys og lyd og spennende selv om man ikke skjønner så mye i av handlingen.


The virus is a performance where there is no use of proper language; more body language, dance and expression. The action is set in the near future where everything has gone really sour. A small team is inside a bunker and try to save the world from misery.

Once we entered the venue there was a large, green light from the ceiling (pictured). The first impression of the show was very cool, with this light. We expected the show to be good. Some of us had no expectations about wheter we would like it, even though they expected it to be a classy performance, while others did not know quite what to believe and was curious.

The light in the beginning made sure we were curious and we immediately became focused on what happened on stage. The opening of the show was a real flying start, which surprised us. We were interested in what would happen next. It could have been smart to read through the description of the show before it started, because without information, it may be difficult to understand everything, because of the nonsense language. Despite this, the actors managed to convey the action in a good and exciting way. The actors danced and used body language in a nice way, kept in character and had good energy throughout the show.

All effects, the use of lighting and audio fit well together and made the performance a whole. All lights came on just in the right time and the music and dancing was perfect timed.

Sometimes we wondered if all that happens is planned, such as some cones previously used in the piece falling under a blanket. The actors must pull them out. If this is not planned the actors handles it in a way that fits into the story. If it was planned it just looks like a part of the piece.

We think the audience for this for entertainment is secondary school and above, while the audience for those who want to interpret more into ir is secondary students and up.

All in all, very good actors, good lighting and sound and exciting even if one does not understand so much of the action.


 

Konsept, regi, manus, koreografi: Jo Strømgren
Utøvere: Vânia Doutel Vaz, Dag Rune Sjøli, Mikkel Are Olsenlund, Ivar Örn Sverrisson
Scenografi: Jo Strømgren
Kostymer: Bregje van Balen
Lyddesign: Lars Årdal, Ola Erik Blæsterdalen
Lysdesign: Eirik Brenne Torsethaugen
Co-produksjon: Den Norske Opera & Ballett, Bærum Kulturhus – Regionalt Kompetansesenter for Dans.
Støttet av: Arts Council Norway

Foto: Knut Bry /Tin agent

Varighet: 1 time, ingen pause
Språk: Uforståelig portugisisk og islandsk
Premiere: La Fabrika, Praha, 17. oktober 2016

link til informasjon om forestillingen: http://www.showbox.no/pub/showbox/shows/?aid=1037&cid=39&viewall=1&eid=1038

 

Ida Ramstad, SUS