Elin Rekdal @ Norsk Scenekunstbruk // 30.04.15

Unge Stemmer er et nettsted hvor ungdom mellom 13 og 20 år kan registrere seg og skrive om scenekunsten de opplever, både på skolen gjennom Den kulturelle skolesekken og på andre arenaer.

Unge Stemmer er nå tilgjengelig for ungdom over hele landet. Flere steder er små ungdomsredaksjoner planlagt, og stadig flere registrerer seg for å skrive. Vi i Scenekunstbruket har laget en liten infoflyer som vi gjerne sender dere.

Læreplanen: Unge Stemmer kan f.eks. brukes i norskundervisning og sal & scene, og kan være et godt redskap for å få elevene til å reflektere og tolke ulike sjangre og utrykk. Det bidrar til nettvett, bruk av bloggverktøy og gir en mulighet til å utforske ulike litterære sjangre som artikkel, kronikk, intervju, reportasje, essay, kåseri eller fortelling. Ved å utrykke sin mening offentlig på nett, og også oppleve at andre enn læreren leser teksten kan elevene oppleve å få plass i det offentlige rom, og være en del av et demokratisk samfunn.

Les mer og se en liten teaser på Unge Stemmer!