Elin Rekdal @ Norsk Scenekunstbruk // 21.03.14

Bakeriet og Til Fyret er to av forestillingene som har fått midler fra SPENN for tilrettelegging eller gjenopptakelse.

Vi har gjennom vår støtteordning SPENN gjennomført ekstra tildelingsrunde av produksjonsmidler til scenekunst for barn og unge, denne gangen kun for tilrettelegging og gjenopptakelse. Av forestillingene som har fått støtte finner vi tre danseforestillinger og to teaterforestillinger.

Totalt ble det behandlet 16 søknader med en samlet søknadssum på 1.271 509 kroner. Av de 16 er det 5 som får innvilget støtte, en sum på til sammen 200.000 kroner. Scenekunstbruket har 400.000 kroner som er øremerket gjenopptakelse og tilrettelegging. Disse deles ut gjennom to søknadsrunder, hvorav de resterende 200.000 vil bli delt ut i september. Da vil det også være mulig å søke produksjonsmidler, fra en samlet pott på 3 millioner.

Les mer om tildelingene her.