Rett før jul fikk vi en super julegave; vi fikk støtte av Kunstløftet til å videreutvikle Scenekunstbrukets Unge Stemmer til et nasjonalt prosjekt.

Vi er stolte og glade for å kunne ta fatt på dette arbeidet, nettopp i jubileumsåret vårt.

SUS har bltt gjennomført to ganger med 10. klasse på Nittedal ungdomskole, hvor en liten gruppe elever har blitt invitert til Showbox for å skrive om festivalen. Prosjektet har vært en suksess, og vi gleder oss til å utvide det til å dekke hele landet, hele året.

Bloggen til SUSerne fra Nittedal finner du her: SUS – Scenekunstbrukets unge stemmer.