En fundamentalist fra Drammen, en kvinnelig Faust, Romeo og Julie i dagens Midtøsten, kroppshysteri, overforbruk, miljøvern, jeg er den jeg er – men hvem er jeg egentlig? Hva vil det si og være tro mot seg selv? Og hvor mange kan det egentlig bo i en skinnvott?

Dette er bare noe av det som skal produseres og som barn og unge kan få oppleve fremover på turne i hele Norge.

Støtteordningen SPENN har gjennomført sin åttende tildelingsrunde av produksjonsmidler til scenekunst for barn og unge og det ble innvilget 2.993.000,- fordelt på 28 søkere. Totalt ble det behandlet 79 søknader, med en samlet søknadssum på nesten 10 millioner. Prosjektene som er innvilget støtte er spredt over hele landet og i flere ulike sjangre.

Hele lista finner du her: SPENN.no

Om ordningen:
Produksjonsmidlene for scenekunst i Den kulturelle skolesekken (DKS) ble flyttet fra Norsk kulturråd til Norsk scenekunstbruk AS fra og med 01.01.2009. Midlene ble samtidig lagt inn i det ordinære statstilskuddet til Scenekunstbruket.

Man kan søke om midler til ulike støtteordninger innen scenekunst for barn og unge. Søknaden skal være kunstnerisk begrunnet og bør reflektere over barn og unge som mottakere av scenekunst. Det er en forutsetning at produksjonen kan sendes ut på turné, samt kunne spilles innenfor Den kulturelle skolesekken. Det kan søkes tilskudd til nye produksjoner og prosjekter, samt tilrettelegging og gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné.