Vi åpner snart for ny søknadsrunde til neste kunstner-lab i PUSH+! Denne gangen skal tematikken «failure» i scenekunst for barn og unge under lupen. Det er tre plasser for norske scenekunstnere. Lab-en holdes i Hasselt, Belgia høsten 2019.

Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. – Samuel Beckett

15 scenekunstnere skal møtes for å utforske hvordan det å feile er en del av både menneskelig og kunstnerisk natur. Hvorfor er vi så redd for å gjøre feil, og hvordan kan det hindre oss til å ta risiko og oppdage oss selv og verden rundt oss?

Lab-en vil blant annet undersøke hvordan det å feile, og frykten for det, påvirker barn og ungdom. Hva slags kreative muligheter ligger i gjøre feil, og hvordan møter barn og ungdom mislykkethet i rollemodellene på scenen?

Det å feile er også en del av kunstneriske prosesser. Du som kunstner må forholde deg til feilsteg; det kan ha en verdi i seg selv, være en start på noe nytt, og åpne et rom for kreativitet. Lab-en vil ta for seg «failure» både i forhold til publikum og i kunstnerisk arbeid.

Failure is a detour, not a dead-end street. – Zig Ziglar

Les mer om lab-en her.

Scenekunstbruket er partner i EU-prosjektet PUSH+, sammen med partnere fra Belgia, Irland, Skottland, Danmark og Thailand. Gjennom dette EU-prosjektet skal vi jobbe med å utvikle scenekunst og dans for det unge publikummet.

Foto: Jassy Earl