I år er Unge stemmer 10 år, og for første gang skal en ungdomsredaksjon fra Unge stemmer dekke teaterfestivalen i Fjaler. Med oss som mentor for ungdommene har vi Runa Borch Skolseg, dramatiker, kritiker og forfatter.

Unge stemmer er et nettsted hvor ungdom kan publisere kritikk, refleksjon og omtale av den profesjonelle scenekunsten de opplever. Unge stemmer ble startet av Scenekunstbruket i 2022 og har siden den gang hatt faste ungdomsredaksjoner på festivalen Showbox, samt Marked for musikk, Marked for scenekunst i tillegg til ungdomsskribenter som har skrevet om scenekunst fra flere andre festivaler og forestillinger.

På disse ti årene har Unge stemmer fått fotfeste som en viktig aktør på scenekunstfeltet og er et publikumsutviklings, inkluderings- og mangfoldsinitiativ og bidrar til å gi unge en stemme og en arena for kunstkritikk. Unge stemmer fikk en internasjonal dimensjon med EU-prosjektet TEEN der flere ulike refleksjonsverktøy ble utformet av ungdom selv.

På Fjaler har Scenekunstbruket fått med seg Runa Borch Skolseg, dramatiker, kritiker og forfatter. Hun har blant annet skrevet stykkene Det siste epos, Peer/Bitch og City of Passion, og vært redaktør for Mette Edvardsen, Koreografi og Verk Produksjoner. Hun har arrangert seminarer for institusjoner som Black box teater, Kunsthøgskolen i Oslo og skrevet kritikk for Scenekunst.no. I 2020-2021 var hun assosiert kunstner på Black Box som en del av det interdisiplinære og diskursive kollektivet Carrie, i 2022-2023 er hun husdramatiker på Dramatikkens hus. Hun har skrevet diktsamlingen Bois utgitt på Kolon forlag og i 2022 kommer hun med romanen Renessansefeminin horror på samme forlag. 

Runa vil være mentor for en lokal ungdomsredaksjon som følger festivalen for Unge stemmer