I år er Showbox vertskap for EU-prosjektet Performing arts as the Third Place for the young audience (3Place) som Scenekunstbruket leder. Vi har invitert kunstnere og institusjoner med ulike innganger til kunst, medvirkning og stedsutvikling i en samtale om hvordan vi kan bruke nettopp scenekunstens metoder for å bygge relasjoner med det unge publikummet.

Har du ikke mulighet til å være til stede på Dansens hus, onsdag 29. november kl 13? Fortvil ikke, vi streamer samtalen!

  • Samtalen vil dreie seg rundt temaer som:
    Hva kan teatre/scenehus tilby og hvordan utvikler dette institusjonenes identitet som kunstprodusenter?
  • Hva er en riktig balanse mellom å være et sted å henge, og å være et sted for aktiviteter og kunstproduksjon? Eller; hva er en god balanse mellom publikumsbygging og kunstnerisk utvikling? 
  • Hva slags kunstneriske metoder er relevante i møtet med ungdommer som ikke nødvendigvis ser scenekunsten som et sted for dem? 
  • Hva slags rolle kan scenekunst spille i unge menneskers liv; tilbyr vi opplevelser, deltagelse, sosialt fellesskap, underholdning eller dannelse? 

Deltakere:
Ordstyrer: Ine Therese Berg (NTNU)
Junges Ensemble Stuttgart
Divadlo DRAK
Scenekunstbruket
Vega scene / Vega ung ved Katinka Rydin og Hannah Hasseløy
Kloden theatre ved Ådne Sekkelsten
Østfold Internasjonale teater ved Thomas Østgaard
Landing ved Venke Sortland
Panta Rei Danseteater ved Anne Ekenes