På mandag reiser Scenekunstbruket til Pittsburg, Pennsylvania for å delta på IPAY – International Performing Arts for Youth.  Dit skal også Hege Haagenrud med forestillingen How to be alone.

IPAY er en amerikansk medlemsorganisasjon og verdens største internasjonale showcase og konferanse for scenekunst for barn og unge.

Vår deltagelse er et ledd i vår internasjonale strategi, for å bygge nettverk og øke utvekslingen av scenekunst mellom landene. Vi ønsker mer internasjonal scenekunst ut på veien, for å sørge for et godt mangfold.

PÅ IPAY møter vi igjen mange av våre europeiske kolleger og kontakter, og Scenekunstbruket har en egen stand i messeområdet med informasjon om flere norske scenekunstkompanier og generelt om vår aktivitet på scenekunstfeltet for barn og unge. I tillegg til dette skal vi se en rekke forestillinger og presentasjoner, samt delta på ulike fagseminarer.

Vi ønsker med dette å rede grunnen for programmet FOCUS ON, som på IPAY i 2015 skal dreie seg om Norge.

Det er ikke bare vi som skal over til IPAY, men også Hege Haagenrud med sin forestilling How to be alone. Scenekunstbruket inviterte IPAYs direktør, Jeremy “Boomer” Stacey, til Showbox i desember hvor han så premieren på forestillingen og deretter inviterte den over til IPAY. How to be alone skal spilles 22. januar og åpner Kindling, en serie som tar for seg scenekunst for barn og unge som utfordrer grensene. Les mer om det her: Kindling